❓ Bạn có biết người Việt Nam dành gần 7 tiếng mỗi ngày để truy cập Internet?

✔️ Thế nhưng với các lớp IB122 tại Vietnambanker lại khác, nhờ đi học mà bọn mình đã tiếp kiệm được 3 tiếng đồng hồ (tương đương thời gian một buổi học đó ạ):<<????

Không có mô tả ảnh.

Vietnambankers có gì vui !!!!!!!!