Mục đích Chương trình Action Banker - OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông)

Vietnam Bankers được xây dựng bởi chính những chuyên gia và lãnh đạo cao cấp trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Hội đồng cố vấn của Vietnam Bankers bao gồm nhiều thành viên có kinh nghiệm hoạt động và giảng dạy lâu năm trong lĩnh vực tài chính của OCB.

VIETNAM BANKERS xây dựng chương trình đào tạo Action Banker – OCB với hệ thống giáo trình được kiểm duyệt và cập nhật liên tục bởi đội ngũ chuyên gia cao cấp của OCB bảo đảm cho học viên luôn trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc tại OCB.

Nhằm đào tạo và cung cấp nhân sự cho OCB, Vietnam Bankers triển khai chương trình Action Banker – OCB. Đây là chương trình thường niên nhằm cung cấp các ứng viên được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ, rèn luyện các kỹ năng và trang bị dầy đủ kinh nghiệm để làm việc tại OCB sau khi kết thúc Chương trình đào tạo. Chương trình cung cấp nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho OCB.

Đối tượng dự tuyển Action Banker - OCB

Chương trình dành cho các học viên có định hướng làm việc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB, cần trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp tại OCB:

 • Các bạn sinh viên năm cuối các trường Đại học trên toàn quốc thuộc khối ngành kinh tế muốn ứng tuyển vào các vị trí làm việc chính thức của OCB.
 • Các bạn ứng viên có mong muốn làm việc tại các vị trí chức danh làm việc chính thức tại OCB.

Quyền lợi, trách nhiệm của học viên

Quyền lợi học viên

 • Cam kết chất lượng đào tạo: Tuyển dụng chính thức 100%.
 • Được Vietnam Bankers đào tạo các kỹ năng, kiến thức sản phẩm, nghiệp vụ ngân hàng và thái độ làm việc chuyên nghiệp.
 • Được các cấp quản lý của Vietnam Bankers và lãnh đạo OCB đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp trong suốt thời gian tham gia.

Trách nhim ca học viên

 • Học viên có trách nhiệm hoàn thành tốt các nội dung chương trình Ation Banker – OCB.
 • Có thái độ tích cực khi tham gia chương trình đào tạo Ation Banker – OCB, huấn luyện tại Vietnam Bankers
 • Tuân thủ theo quy định chung của chương trình Ation Banker – OCB. và quy định riêng của Vietnam Bankers.

Quy trình Đào tạo Action Banker - OCB

 • Sau khi được tiếp nhận, các học viên sẽ tham gia Kiểm tra đầu vào do Vietnam Bankers và OCB tổ chức
 • Đào tạo tập trung:

Học phần 1: Giới thiệu tổng quan và định hướng OCB

Học phần 2: Sản phẩm/Quy trình/Nghiệp vụ OCB

Học phần 3: Kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý công việc

 • Làm việc chính thức tại OCB: CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG 100%
 • Thi kiểm tra và kết thúc khóa học: Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ của Vietnam Bankers.
 • Học viên Action Banker – OCB được Vietnam Bankers hỗ trợ tư vấn về nghề nghiệp trong suốt quá trình công tác tại OCB.

Các chức danh đào tạo trong chương trình Action Banker - OCB

Cách thức ứng tuyển

VIETNAM BANKERS

Người đồng hành tin cậy!

Đăng ký Chương trình Ation Banker - OCB

Tại VIETNAM BANKERS – các bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng làm việc chính thức tại OCB!