fbpx

A&PF – Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

I. Mô tả công việc của Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

  • Cấp bậc: Chuyên viên
  • Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn
  • Phòng ban: Phòng Hợp tác Đầu tư hoặc Phòng Thẩm định dự án

Mô tả công việc:

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

 • Đánh giá tính hợp lý của dự án : tính hợp lý được biểu hiện một cách tổng hợp ( biểu hiện trong tính hiệu quả và tính khả thi) và được biểu hiện ở từng nội dung và cách thức tính toán của dự án.
 • Đánh giá tính hiệu quả của dự án: hiệu quả của dự án được xem xét trên hai phương diện: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.
 • Đánh giá tính khả thi của dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng trong thẩm định dự án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có tính khả thi.
 • Giúp Các chủ đầu tư trong và ngoài nước thẩm định dự án khả thi để đưa ra quyết định đầu tư
 • Giúp các định chế tài chính (ngân hàng, tổng cục đầu tư và phát triển…) thẩm định dự án khả thi để tài trợ hoặc cho vay vốn.
 • Giúp các cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước thẩm định dự án khả thi để ra quyết định cho phép đầu tư hay cấp giấy phép đầu tư .
 • Giúp bảo vệ các dự án lớn tốt khỏi bị bác bỏ, ngăn chặn những dự án tồi, góp phần đảm bảo cho việc sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư. Cụ thể:
 • Giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất.
 • Giúp cho các cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển chung của ngành, vùng, lãnh thổ và của cả nước trên các mặt mục tiêu, quy mô, quy hoạch và hiệu quả.
 • Giúp cho việc xác định được những cái lợi, cái hại của dự án trên các mặt khi đi vào hoạt động, từ đó có biện pháp khai thác các khía cạnh có lợi và hạn chế các mặt có hại.
 • Giúp các nhà tài chính ra quyết định chính xác về cho vay hoặc tài trợ cho dự án đầu tư.
 • Giúp cho việc xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư

TÀI TRỢ DỰ ÁN

 • Xác định dự án
 • Thẩm định tiền khả thi
 • Nghiên cứu khả thi
 • Kết nối nguồn tài trợ
 • Triển khai tài trợ và theo dõi dự án

Điểm nổi bật của vị trí này là gì?

 • Chuyên viên Thẩm định & tài trợ dự án là công việc hấp dẫn với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập hàng tháng lên tới 30 triệu đồng/1 tháng, và là vị trí luôn được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn săn đón.
 • Không có áp lực về chỉ tiêu kinh doanh,
 • Là 1 chuyên gia Thẩm định & tài trợ dự án bạn có thể làm tư vấn cho rất nhiều dự án và doanh nghiệp khác.
 • Có cơ hội thăng tiến thẳng lên vị trí CFO - Giám đốc tài chính mà không cần đi qua các vị trí nào.

II. Lộ trình công danh của Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

III. Mục tiêu chương trình A&PF - Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

Sau chương trình, học viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên Thẩm định & tài trợ dự án chuyên nghiệp:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên Thẩm định & tài trợ dự án
 • Hướng dẫn các phương pháp Thẩm định & tài trợ dự án
 • Lựa chọn được các phương pháp thẩm định phù hợp với từng loại dự án khác nhau
 • Phác thảo được trình tự và nội dung công việc cần thực hiện khi thẩm định dự án
 • Vận dụng được các kỹ thuật, kỹ năng thẩm định dự án thuộc những ngành khác nhau.

IV. Đối tượng tham gia chương trình

 • Lãnh đạo phòng khách hàng doanh nghiệp/ thẩm định, chuyên viên tín dụng/ khách hàng doanh nghiệp; chuyên viên hỗ trợ tín dụng; chuyên viên thẩm định tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân.
 • Các quản lý đầu tư tại cơ quan Nhà nước; các quản lý, chuyên viên phòng đầu tư tại các doanh nghiệp.
 • Sinh viên sắp ra trường/ ứng viên mong muốn có cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tín dụng/ thẩm định tại các ngân hàng, quản lý quản lý dự án đầu tư tại các cơ quan Nhà nước, đầu tư tại các doanh nghiệp.

V. Kết quả đạt được sau chương trình A&PF – Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

 • Chương trình A&PF được cải tiến theo quy chuẩn chung, giúp các ứng viên là sinh viên năm cuối hay đang công tác trong và ngoài ngành có cơ hội trải nghiệm, làm quen vũng như sẵn sàng khởi nghiệp tại ngành tài chính. Thời gian đào tạo 2 tháng, bao gồm huấn luyện tập trung; Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên là các Giám đốc tài chính, nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn và VietnamBankers.
 • Tham gia Chương trình A&PF, học viên sẽ được phát triển kỹ năng một cách toàn diện, được trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, theo chuẩn mực quốc tế, tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ VietnamBankers có uy tín, được tuyển dụng chính thức vào các doanh nghiệp lớn.
 • Kết quả sau đào tạo:
  Với Học viên đạt điểm: 85/100 trở lên: Cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp Top 500 VN;
  - Với Học viên đạt điểm: 65- 84/100: Cơ hội làm việc tại Doanh nghiệp có quy mô Tổng tài sản 100 tỷ trở lên; 
  -  Sau khoá học, Học viên đạt chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ tương đương hơn 1 năm kinh nghiệm

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1 : Tổng quát về dự án  – Lập dự án

 1. Xác định dự án, mục tiêu dự án
 2. Các loại dự án: Dự án mở rộng, nâng cấp, Dự án mới
 3. Giới thiệu khung phân tích dự án: Phân tích thị trường; Phân tích kỹ thuật; Phân tích nhân lực; Phân tích tài chính; phân tích rủi ro.
 4. Phạm vi khoá học: Phân tích tài chính và phân tích rủi ro.
 5. Phát tình huống nghiên cứu và thực hành thẩm định “Dự án FISH Co.”

Tổng quan về khung dự án theo quy định hiện hành

 1. Nội dung của dự án: quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư
 2. Các bước thực hiện dự án

HỌC PHẦN 2 : Kiến thức căn bản sử dụng trong thẩm định dự án

Về: Tài chính – kế toán

 1. Các hoạt động doanh nghiệp (hoặc dự án) dưới góc nhìn tài chính
 2. Các báo cáo tài chính và mối quan hệ giữa chúng
 3. Phân biệt: tài sản, nguồn huy động vốn, lợi nhuận và ngân lưu
 4. Tổng quát về dòng ngân lưu (cash flows)
 5. Khái niệm và xác định vốn lưu động (working capital) dự án.

Về: Chiết khấu và lạm phát

 1. Khái niệm về lạm phát
 2. Tại sao phải đưa lạm phát vào ngân lưu dự án?
 3. Khái niệm giá trị danh nghĩa và thực
 4. Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền

HỌC PHẦN 3 : Báo cáo ngân lưu của dự án

 1. Dạng thức tổng quát của báo cáo ngân lưu dự án
 2. Dòng ngân lưu vào cơ bản (inflows)
 • Doanh thu và điều chỉnh khoản phải thu
 • Thu thanh lý tài sản
 • Thu khác

     3. Dòng ngân lưu ra cơ bản (outflows)

 • Chi mua hàng và điều chỉnh khoản phải trả
 • Chi đầu tư ban đầu
 • Chi phí hoạt động
 • Chi trả thuế
 • Chi khác

     4. Tổng hợp báo cáo ngân lưu

 • Ngân lưu vào
 • Ngân lưu ra
 • Ngân lưu ròng (NCF: Net cash flows)

     5. Các dòng ngân lưu đặc biệt

 • Chi phí cơ hội; Chi phí chìm
 • Chi phí đất đai

HỌC PHẦN 4 : Các quan điểm khác nhau khi thẩm định dự án

      1. Phân biệt quan điểm Tài chính (chủ đầu tư và nhà cho vay) và quan điểm Kinh tế (chính phủ, địa phương) báo cáo ngân lưu theo 02 quan điểm:

 • Chủ đầu tư
 • Nhà cho vay
 • Ứng dụng lập lịch vay và trả nợ vay

     2. Các chỉ tiêu thẩm định dự án

 •   NPV, IRR, PP, B/C
 •   Ưu khuyết điểm, sự vận dụng và kết hợp các chỉ tiêu thẩm định dự án.
 •   Các trường hợp ứng dụng.
 •   Hướng dẫn các hàm phân tích tài chính trên Excel: hàm NPV, IRR và các hàm hỗ trợ khác.

     3. Ứng dụng các chỉ tiêu trong thẩm định giá (valuation)

 •   Cách nhìn khác về NPV, IRR
 •   Vấn đề suất chiết khấu
 •   Giải thích NPV, IRR theo hình ảnh lãi suất và theo hình ảnh giá trị tương lai ròng (NFV)
 •   Ứng dụng phân tích, định giá chứng khoán, xác định lãi suất thị trường, xác định giá trị doanh nghiệp (value of firm).

     4. Chi phí sử dụng vốn và suất chiết khấu

 •   Khái niệm đòn bẩy tài chính (FL: financial leverage)
 •   Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)
 •   Cách tính suất sinh lời đòi hỏi của chủ sở hữu (RROE) khi không có sẳn giá thị trường.

HỌC PHẦN 5 : Suất sinh lời và rủi ro và mô hình CAPM

 •   Trò chơi cờ bạc và thái độ trước rủi ro.Rủi ro và Suất chiết khấu
 •   Rủi ro và Giá trị hiện tại ròng (NPV)
 •   Cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và vấn đề lựa chọn nguồn huy động vốn.
 •   Mô hình CAPM và đường thị trường vốn
 1.   Quy mô đầu tư và thời điểm đầu tư
 •   Ôn tập đạo hàm, quy tắc tối đa hoá lợi nhuận.
 •   Quy mô đầu tư tối ưu (Optimal Scale)
 •   Thời điểm đầu tư và thời điểm thanh lý dự án.

     2. Phân tích rủi ro của dự án

 •   Rủi ro: nhận định và mục đích phân tích
 •   Kỹ thuật phân tích:
 •   Phân tích độ nhạy (sensitivity)
 •   Phân tích tình huống (scenario)
 •   Phân tích mô phỏng (simulation)
 •   Hướng dẫn phân tích trên Excel
 •   Hướng dẫn phần mềm Crystal ball
 • Phân tán rủi ro và phòng chống rủi ro

     3. Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường không biến dạng và không biến dạng

 •   Khác biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế
 •   Giá kinh tế và giá tài chính
 •   Xác định lợi ích kinh tế của dự án
 •   Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và tỷ giá hối đoái kinh tế
 •   Phân tích tác động của các bên có liên quan

THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP

 1. Hướng dẫn trước thực tập
 2. Đào tạo trong quá trình thực tập
 3. Kết thúc thực tập

THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

ỨNG TUYỂN DOANH NGHIỆP

 1. Hoàn thiện CV ứng tuyển
 2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Doanh nghiệp cho các học viên

Chi phí chương trình: 7.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

 •  Khảo sát nhu cầu và test năng lực đầu vào;
 •  User hệ thống elearning;
 •  Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
 •  Office Tour;
 •  Workshop: 15 buổi;
 •  Thực hành 2 tháng tại Doanh nghiệp lớn;
 •  Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;
 •  Hỗ trợ việc làm tại Top doanh nghiệp lớn;
TỔNG QUAN

I. Mô tả công việc của Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

  • Cấp bậc: Chuyên viên
  • Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn
  • Phòng ban: Phòng Hợp tác Đầu tư hoặc Phòng Thẩm định dự án

Mô tả công việc:

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

 • Đánh giá tính hợp lý của dự án : tính hợp lý được biểu hiện một cách tổng hợp ( biểu hiện trong tính hiệu quả và tính khả thi) và được biểu hiện ở từng nội dung và cách thức tính toán của dự án.
 • Đánh giá tính hiệu quả của dự án: hiệu quả của dự án được xem xét trên hai phương diện: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.
 • Đánh giá tính khả thi của dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng trong thẩm định dự án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có tính khả thi.
 • Giúp Các chủ đầu tư trong và ngoài nước thẩm định dự án khả thi để đưa ra quyết định đầu tư
 • Giúp các định chế tài chính (ngân hàng, tổng cục đầu tư và phát triển…) thẩm định dự án khả thi để tài trợ hoặc cho vay vốn.
 • Giúp các cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước thẩm định dự án khả thi để ra quyết định cho phép đầu tư hay cấp giấy phép đầu tư .
 • Giúp bảo vệ các dự án lớn tốt khỏi bị bác bỏ, ngăn chặn những dự án tồi, góp phần đảm bảo cho việc sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư. Cụ thể:
 • Giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất.
 • Giúp cho các cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển chung của ngành, vùng, lãnh thổ và của cả nước trên các mặt mục tiêu, quy mô, quy hoạch và hiệu quả.
 • Giúp cho việc xác định được những cái lợi, cái hại của dự án trên các mặt khi đi vào hoạt động, từ đó có biện pháp khai thác các khía cạnh có lợi và hạn chế các mặt có hại.
 • Giúp các nhà tài chính ra quyết định chính xác về cho vay hoặc tài trợ cho dự án đầu tư.
 • Giúp cho việc xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư

TÀI TRỢ DỰ ÁN

 • Xác định dự án
 • Thẩm định tiền khả thi
 • Nghiên cứu khả thi
 • Kết nối nguồn tài trợ
 • Triển khai tài trợ và theo dõi dự án

Điểm nổi bật của vị trí này là gì?

 • Chuyên viên Thẩm định & tài trợ dự án là công việc hấp dẫn với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập hàng tháng lên tới 30 triệu đồng/1 tháng, và là vị trí luôn được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn săn đón.
 • Không có áp lực về chỉ tiêu kinh doanh,
 • Là 1 chuyên gia Thẩm định & tài trợ dự án bạn có thể làm tư vấn cho rất nhiều dự án và doanh nghiệp khác.
 • Có cơ hội thăng tiến thẳng lên vị trí CFO - Giám đốc tài chính mà không cần đi qua các vị trí nào.

II. Lộ trình công danh của Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

III. Mục tiêu chương trình A&PF - Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

Sau chương trình, học viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên Thẩm định & tài trợ dự án chuyên nghiệp:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên Thẩm định & tài trợ dự án
 • Hướng dẫn các phương pháp Thẩm định & tài trợ dự án
 • Lựa chọn được các phương pháp thẩm định phù hợp với từng loại dự án khác nhau
 • Phác thảo được trình tự và nội dung công việc cần thực hiện khi thẩm định dự án
 • Vận dụng được các kỹ thuật, kỹ năng thẩm định dự án thuộc những ngành khác nhau.

IV. Đối tượng tham gia chương trình

 • Lãnh đạo phòng khách hàng doanh nghiệp/ thẩm định, chuyên viên tín dụng/ khách hàng doanh nghiệp; chuyên viên hỗ trợ tín dụng; chuyên viên thẩm định tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân.
 • Các quản lý đầu tư tại cơ quan Nhà nước; các quản lý, chuyên viên phòng đầu tư tại các doanh nghiệp.
 • Sinh viên sắp ra trường/ ứng viên mong muốn có cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tín dụng/ thẩm định tại các ngân hàng, quản lý quản lý dự án đầu tư tại các cơ quan Nhà nước, đầu tư tại các doanh nghiệp.

V. Kết quả đạt được sau chương trình A&PF – Chuyên viên Thẩm định & Tài trợ Dự án

 • Chương trình A&PF được cải tiến theo quy chuẩn chung, giúp các ứng viên là sinh viên năm cuối hay đang công tác trong và ngoài ngành có cơ hội trải nghiệm, làm quen vũng như sẵn sàng khởi nghiệp tại ngành tài chính. Thời gian đào tạo 2 tháng, bao gồm huấn luyện tập trung; Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên là các Giám đốc tài chính, nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn và VietnamBankers.
 • Tham gia Chương trình A&PF, học viên sẽ được phát triển kỹ năng một cách toàn diện, được trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, theo chuẩn mực quốc tế, tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ VietnamBankers có uy tín, được tuyển dụng chính thức vào các doanh nghiệp lớn.
 • Kết quả sau đào tạo:
  Với Học viên đạt điểm: 85/100 trở lên: Cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp Top 500 VN;
  - Với Học viên đạt điểm: 65- 84/100: Cơ hội làm việc tại Doanh nghiệp có quy mô Tổng tài sản 100 tỷ trở lên; 
  -  Sau khoá học, Học viên đạt chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ tương đương hơn 1 năm kinh nghiệm

NỘI DUNG

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1 : Tổng quát về dự án  – Lập dự án

 1. Xác định dự án, mục tiêu dự án
 2. Các loại dự án: Dự án mở rộng, nâng cấp, Dự án mới
 3. Giới thiệu khung phân tích dự án: Phân tích thị trường; Phân tích kỹ thuật; Phân tích nhân lực; Phân tích tài chính; phân tích rủi ro.
 4. Phạm vi khoá học: Phân tích tài chính và phân tích rủi ro.
 5. Phát tình huống nghiên cứu và thực hành thẩm định “Dự án FISH Co.”

Tổng quan về khung dự án theo quy định hiện hành

 1. Nội dung của dự án: quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư
 2. Các bước thực hiện dự án

HỌC PHẦN 2 : Kiến thức căn bản sử dụng trong thẩm định dự án

Về: Tài chính – kế toán

 1. Các hoạt động doanh nghiệp (hoặc dự án) dưới góc nhìn tài chính
 2. Các báo cáo tài chính và mối quan hệ giữa chúng
 3. Phân biệt: tài sản, nguồn huy động vốn, lợi nhuận và ngân lưu
 4. Tổng quát về dòng ngân lưu (cash flows)
 5. Khái niệm và xác định vốn lưu động (working capital) dự án.

Về: Chiết khấu và lạm phát

 1. Khái niệm về lạm phát
 2. Tại sao phải đưa lạm phát vào ngân lưu dự án?
 3. Khái niệm giá trị danh nghĩa và thực
 4. Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền

HỌC PHẦN 3 : Báo cáo ngân lưu của dự án

 1. Dạng thức tổng quát của báo cáo ngân lưu dự án
 2. Dòng ngân lưu vào cơ bản (inflows)
 • Doanh thu và điều chỉnh khoản phải thu
 • Thu thanh lý tài sản
 • Thu khác

     3. Dòng ngân lưu ra cơ bản (outflows)

 • Chi mua hàng và điều chỉnh khoản phải trả
 • Chi đầu tư ban đầu
 • Chi phí hoạt động
 • Chi trả thuế
 • Chi khác

     4. Tổng hợp báo cáo ngân lưu

 • Ngân lưu vào
 • Ngân lưu ra
 • Ngân lưu ròng (NCF: Net cash flows)

     5. Các dòng ngân lưu đặc biệt

 • Chi phí cơ hội; Chi phí chìm
 • Chi phí đất đai

HỌC PHẦN 4 : Các quan điểm khác nhau khi thẩm định dự án

      1. Phân biệt quan điểm Tài chính (chủ đầu tư và nhà cho vay) và quan điểm Kinh tế (chính phủ, địa phương) báo cáo ngân lưu theo 02 quan điểm:

 • Chủ đầu tư
 • Nhà cho vay
 • Ứng dụng lập lịch vay và trả nợ vay

     2. Các chỉ tiêu thẩm định dự án

 •   NPV, IRR, PP, B/C
 •   Ưu khuyết điểm, sự vận dụng và kết hợp các chỉ tiêu thẩm định dự án.
 •   Các trường hợp ứng dụng.
 •   Hướng dẫn các hàm phân tích tài chính trên Excel: hàm NPV, IRR và các hàm hỗ trợ khác.

     3. Ứng dụng các chỉ tiêu trong thẩm định giá (valuation)

 •   Cách nhìn khác về NPV, IRR
 •   Vấn đề suất chiết khấu
 •   Giải thích NPV, IRR theo hình ảnh lãi suất và theo hình ảnh giá trị tương lai ròng (NFV)
 •   Ứng dụng phân tích, định giá chứng khoán, xác định lãi suất thị trường, xác định giá trị doanh nghiệp (value of firm).

     4. Chi phí sử dụng vốn và suất chiết khấu

 •   Khái niệm đòn bẩy tài chính (FL: financial leverage)
 •   Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)
 •   Cách tính suất sinh lời đòi hỏi của chủ sở hữu (RROE) khi không có sẳn giá thị trường.

HỌC PHẦN 5 : Suất sinh lời và rủi ro và mô hình CAPM

 •   Trò chơi cờ bạc và thái độ trước rủi ro.Rủi ro và Suất chiết khấu
 •   Rủi ro và Giá trị hiện tại ròng (NPV)
 •   Cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và vấn đề lựa chọn nguồn huy động vốn.
 •   Mô hình CAPM và đường thị trường vốn
 1.   Quy mô đầu tư và thời điểm đầu tư
 •   Ôn tập đạo hàm, quy tắc tối đa hoá lợi nhuận.
 •   Quy mô đầu tư tối ưu (Optimal Scale)
 •   Thời điểm đầu tư và thời điểm thanh lý dự án.

     2. Phân tích rủi ro của dự án

 •   Rủi ro: nhận định và mục đích phân tích
 •   Kỹ thuật phân tích:
 •   Phân tích độ nhạy (sensitivity)
 •   Phân tích tình huống (scenario)
 •   Phân tích mô phỏng (simulation)
 •   Hướng dẫn phân tích trên Excel
 •   Hướng dẫn phần mềm Crystal ball
 • Phân tán rủi ro và phòng chống rủi ro

     3. Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường không biến dạng và không biến dạng

 •   Khác biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế
 •   Giá kinh tế và giá tài chính
 •   Xác định lợi ích kinh tế của dự án
 •   Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương và tỷ giá hối đoái kinh tế
 •   Phân tích tác động của các bên có liên quan

THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP

 1. Hướng dẫn trước thực tập
 2. Đào tạo trong quá trình thực tập
 3. Kết thúc thực tập

THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

ỨNG TUYỂN DOANH NGHIỆP

 1. Hoàn thiện CV ứng tuyển
 2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Doanh nghiệp cho các học viên
GIẢNG VIÊN
HỌC PHÍ

Chi phí chương trình: 7.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

 •  Khảo sát nhu cầu và test năng lực đầu vào;
 •  User hệ thống elearning;
 •  Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
 •  Office Tour;
 •  Workshop: 15 buổi;
 •  Thực hành 2 tháng tại Doanh nghiệp lớn;
 •  Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;
 •  Hỗ trợ việc làm tại Top doanh nghiệp lớn;
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC