Buổi học kỹ năng đàm phán – IB69

Đàm phán là một kỹ năng không thể thiếu nếu bạn muốn gia nhập, gắn bó và thành công trong ngành ngân hàng.

Buổi học kỹ năng đàm phán mới đây của lớp IB-69 đã đưa đến những lý thuyết cơ bản trong đàm phán, những kỹ năng cần thiết khi đàm phán… Sau buổi học, học viên của lớp IB-69 đã có thêm hành trang để tự tin cho các buổi đàm phán trong tương lai.

Các buổi học tiếp theo của lớp IB-69 sẽ liên tục cập nhật tại fanpage của Viện đào tạo Vietnambankers. Các bạn chú ý theo dõi nhé.

Xem thêm về các khóa học của Vietnambankers tại:
http://vietnambankers.edu.vn/khoa-hoc-marketing/

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người