Buổi học về các sản phẩm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước – IB116

🌻🌻 KHOẢNH KHẮC LỚP HỌC IB116 

👉👉 Buổi học về các sản phẩm thẻ như: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.
Ngân hàng thu được tiền từ thẻ tín dụng qua các mục chính:
☑️ Phí thường niên
☑️Phí rút tiền tại ATM
☑️Lãi suất quá hạn thanh toán
☑️ Phí quy đổi ngoại tệ
☑️ Hoa hồng từ các công ty tài chính

Có thể là hình ảnh về 2 người

👉👉 Vì vậy các ngân hàng đều khuyến khích nhân viên bán thẻ tín dụng nhằm chính lĩnh thị trường này.

Bạn nào muốn hiểu sâu hơn về học phần này, nhanh tay liên hệ ad để đến với lớp học VietnamBankers nhé 
—————————————————————————————–
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM