Cảm nhận của các bạn Sinh viên sau buổi bankvisit tại Seabank

Sau buổi tham quan ngân hàng, Viện nhận được nhiều feedback lắm luôn !!!

Cảm nhận của bạn Nguyễn Huyền Trang – Đại học kinh tế quốc dân

Không có mô tả ảnh.

Cảm nhận của bạn Vũ Huyền Trang – Đại học Bách khoa Hà Nội

Không có mô tả ảnh.

Cảm nhận của bạn Lê Minh Quân – Đại học Bách khoa Hà Nội

Không có mô tả ảnh.