Cảm nhận học viên – Nguyễn Mai Hương

Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Mai Hương – Học viên lớp IB69 đã vượt qua các ứng viên khác để trở thành nhân viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank.
Xinh được chúc cho Mai Hương bắt nhịp sớm với công việc và đạt được những thành công trong tương lai.

———————————————————
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM