fbpx

ChampionBankers – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

I. Mô tả công việc Quản lý khách hàng doanh nghiệp

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Chi nhánh/ Phòng Giao dịch
 • Khối: Khối bán buôn/ Khối Tài chính doanh nghiệp

Thực hiện công việc

 • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới là các doanh nghiệp SME;
 • Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
 • Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin);
 • Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt;
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh;
 • Nhận biết rủi ro;
 • Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác thu hồi nợ

II. Mục tiêu chương trình ChampionBankers - Quản lý Khách hàng doanh nghiệp

Sau quá trình thực tập, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội trở thành một Quản lý khách hàng doanh nghiệp chuyên nghiệp và:

 • Được trải nghiệm thực tế với khách hàng và ngân hàng
 • Thấu hiểu các dịch vụ ngân hàng giao dịch
 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và trực tiếp với khách hàng

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng.
 • Sinh viên có nguyện vọng trở thành Quản lý khách hàng doanh nghiệp ngân hàng

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình thực tập ChampionBankers – Quản lý khách hàng doanh nghiệp

Chương trình thực tập giúp bổ trợ cho công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Những bạn sinh viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực tập sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Quản lý khách hàng doanh nghiệp tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IKB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ

2. Đạo đức nghề nghiệp

3. Quản lý rủi ro hoạt động

4. Hướng dẫn luận văn

HỌC PHẦN 2: SẢN PHẨM/ QUY TRÌNH/ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

1. Sản phẩm Huy động – tiết kiệm

2. Tài sản đảm bảo

3. Phân tích báo cáo tài chính, cấu trúc khoản vay

4. Quy trình cho vay và Bảo lãnh

5. Hướng dẫn viết tờ trình tín dụng

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG BÁN HÀNG

1. Kiến thức Marketing cơ bản (ứng dụng trong bán hàng)

2. Kỹ năng Mở rộng và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng

3. Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

4. Kỹ năng Chốt bán hàng và chăm sóc sau bán

5. Kỹ năng Xử lý từ chối của khách hàng

6. Kỹ năng Tư vấn bán hàng và trình bày giải pháp

7. Kỹ năng Làm việc nhóm

ỨNG TUYỂN NGÂN HÀNG

1. Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Ngân hàng cho các học viên

 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
TỔNG QUAN

I. Mô tả công việc Quản lý khách hàng doanh nghiệp

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Chi nhánh/ Phòng Giao dịch
 • Khối: Khối bán buôn/ Khối Tài chính doanh nghiệp

Thực hiện công việc

 • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới là các doanh nghiệp SME;
 • Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
 • Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin);
 • Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt;
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh;
 • Nhận biết rủi ro;
 • Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác thu hồi nợ

II. Mục tiêu chương trình ChampionBankers - Quản lý Khách hàng doanh nghiệp

Sau quá trình thực tập, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội trở thành một Quản lý khách hàng doanh nghiệp chuyên nghiệp và:

 • Được trải nghiệm thực tế với khách hàng và ngân hàng
 • Thấu hiểu các dịch vụ ngân hàng giao dịch
 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và trực tiếp với khách hàng

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng.
 • Sinh viên có nguyện vọng trở thành Quản lý khách hàng doanh nghiệp ngân hàng

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình thực tập ChampionBankers – Quản lý khách hàng doanh nghiệp

Chương trình thực tập giúp bổ trợ cho công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Những bạn sinh viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực tập sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Quản lý khách hàng doanh nghiệp tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IKB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

NỘI DUNG

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ

2. Đạo đức nghề nghiệp

3. Quản lý rủi ro hoạt động

4. Hướng dẫn luận văn

HỌC PHẦN 2: SẢN PHẨM/ QUY TRÌNH/ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

1. Sản phẩm Huy động – tiết kiệm

2. Tài sản đảm bảo

3. Phân tích báo cáo tài chính, cấu trúc khoản vay

4. Quy trình cho vay và Bảo lãnh

5. Hướng dẫn viết tờ trình tín dụng

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG BÁN HÀNG

1. Kiến thức Marketing cơ bản (ứng dụng trong bán hàng)

2. Kỹ năng Mở rộng và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng

3. Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

4. Kỹ năng Chốt bán hàng và chăm sóc sau bán

5. Kỹ năng Xử lý từ chối của khách hàng

6. Kỹ năng Tư vấn bán hàng và trình bày giải pháp

7. Kỹ năng Làm việc nhóm

ỨNG TUYỂN NGÂN HÀNG

1. Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Ngân hàng cho các học viên

GIẢNG VIÊN
HỌC PHÍ
 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC