Chia sẻ học viên – Nguyễn Thị Mộng Trúc

[ Góc học viên chia sẻ dài tập ]
“- Những điều nên làm:
+ Tuân thủ các quy định của ngân hàng.
Hoàn thành công việc được giao, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngân hàng.
+ Năng động, cẩn thận, thân thiện, trung thực, nhiệt tình và chăm sóc khác hàng tốt.
+ Tìm hiểu về nghiệp vụ Ngân hàng trang bị cho mình thêm kiến thức về công việc tại Ngân hàng để hoàn thành công việc thật tốt.
+ Đảm bảo chất lượng khi giao dịch với khách hàng.
+ Khả năng chịu áp lực công việc, tinh thần có trách nhiệm.
– Những điều không nên làm:
Không tuân thủ theo quy định Ngân hàng, không trung thực, không nên nóng nảy, không đảm bảo chất lượng khi giao dịch.”

_Học viên Nguyễn Thị Mộng Trúc- Lớp AB123_