Tri ân ngày nhà giáo Việt Nam – Chia sẻ học viên

Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.”❤️
Lời chúc ý nghĩa từ các học viên đã và đang học tập, đào tạo tại Viện Vietnam Bankers gửi đến các giảng viên.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cười

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cười