fbpx

Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo” cho công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt tại Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo” cho công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt tại Hồ Chí Minh

VIETNAMBANKERS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CHỮ KÝ, HÌNH DẤU VÀ TÀI LIỆU GIẢ MẠO" CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TẠI HỒ CHÍ MINH

Trong những năm gần đây, giấy tờ giả đã khiến nhiều cán bộ, nhân viên, lãnh đạo phải BỒI THƯỜNG hàng chục tỷ đồng hoặc bị TRUY TỐ trước pháp luật. Nhưng rất nhiều cán bộ, nhân viên thiếu nghiệp vụ trong việc phân định đâu là giấy tờ giả trong khi tài liệu giả được làm với phương pháp tinh vi hơn và đối tượng phạm tội phát triển thành các đường dây, tổ chức chuyên làm giả giấy tờ, con dấu. Theo thống kê, những đối tượng này xuất hiện tương đối nhiều tại tại khu vực miền Nam của Việt Nam.

Ngày thứ 7 (1/12/2018) vừa qua, Viện đào tạo nhân lực ngân hàng Việt Nam (VietnamBankers) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tổ chức thành công chương trình đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo” tại Tp. Hồ Chí Minh dành riêng cho CBNV của công ty là Trưởng phòng, Chuyên viên đến từ Phòng Kế toán, Phòng Tổng hợp, Phòng giao dịch.

No Comments

Post a Reply