Đào tạo Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo”

📰 VIETNAMBANKERS TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO” PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CHỮ KÝ, HÌNH DẤU VÀ TÀI LIỆU GIẢ MẠO” DÀNH CHO FECREDIT.

Ngày 21/07/2018, VIETNAMBANKERS phối hợp với Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fecredit) tổ chức thành công chương trình đào tạo dành cho cán bộ nhân viên công ty FeCredit khóa học ” phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo”
👨‍💼 Giảng viên: Anh Nguyễn Tuấn Hưng – Đơn vị công tác: Bộ Công an cơ quan thường trực phía nam, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể là hình ảnh về 1 người