Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp IB120

⚠️Hôm nay, lớp IB120 chúng mình cùng thảo luận về : “Thế nào là dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp?”♥️♥️🥰


Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'The nào là Dich vu khách hàng chuyên nghiệp ? Ah'