Vietnambankers- phương pháp nhận biết chữ ký giả mạo
Phương pháp nhận biết chữ kỹ, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng
8 September, 2017 8:00 am
12 Chùa Bộc, Đống Đa (Học Viện Ngân Hàng)
Tư vấn hướng nghiệp
Hội thảo tư vấn hướng nghiệp
28 December, 2016 9:00 am
Viện Đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam (VietnamBankers)
Hội chợ việc làm Học viện Bưu chính Viễn thông
Hội chợ việc làm 2016 – Học viện Bưu chính Viễn Thông
22 December, 2016 1:30 pm
Học viện Bưu chính Viễn thông