fbpx

FA – Chuyên viên Phân tích Tài chính

I. Mô tả công việc của Chuyên viên Phân tích Tài chính

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn
 • Phòng ban: Phòng tài chính

Mô tả công việc:

 • Phân tích các chỉ số tài chính để cảnh báo về các rủi ro về tài chính (nếu có).
 • Phân tích các khoản đầu tư tài chính trước khi đầu tư và lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.
 • Phối hợp phân tích tài chính các Công ty trực thuộc khi có yêu cầu.
 • Lập các báo cáo phân tích định kỳ tháng/ quý và báo cáo tài chính theo chuẩn mực của Công ty
 • Lập các kế hoạch tài chính theo sự phân công của Giám đốc tài chính.
 • Phối hợp với các bộ phận tham gia kiểm soát tài chính tại các chi nhánh và tại Công ty.
 • Thực hiện công tác kiểm soát tại các chi nhánh tỉnh theo định kỳ.
 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định về tài chính của Công ty.
 • Và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính.

Điểm nổi bật của vị trí này là gì?

 • Chuyên viên phân tích tài chính là công việc hấp dẫn với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập hàng tháng lên tới 50 triệu đồng/1 tháng, và là vị trí luôn được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn săn đón.
 • Không có áp lực về chỉ tiêu kinh doanh,
 • Là 1 chuyên gia phân tích tài chính bạn có thể làm tư vấn cho rất nhiều dự án và doanh nghiệp khác.
 • Có cơ hội thăng tiến thẳng lên vị trí CFO - Giám đốc tài chính mà không cần đi qua các vị trí nào.

II. Lộ trình công danh của Chuyên viên Phân tích Tài chính

III. Mục tiêu chương trình FA – Chuyên viên Phân tích Tài chính

Sau chương trình, học viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên Phân tích tài chính chuyên nghiệp:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên Phân tích tài chính
 • Hướng dẫn các phương pháp thẩm định xu hướng tài chính
 • Đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể đối với các vấn đề về dòng tiền và gợi ý định hướng giải quyết khó khăn
 • Đưa ra các tình huống có thể gặp trong thực tiễn để nâng cao khả năng xử lý tình huống của học viên

IV. Đối tượng tham gia chương trình

 • Ban Lãnh đạo các cá nhân thuộc cấp quản trị tại các phòng ban liên quan đến kế toán - tài chính trong doanh nghiệp.
 • Nhân viên tại các phòng ban có liên quan đến tài chính - kế toán trong doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu học hỏi trong lĩnh vực kế toán - tài chính nói chung và phân tích tài chính nói riêng.

V. Kết quả đạt được sau chương trình FA – Chuyên viên Phân tích Tài chính

 • Chương trình Financial Analyst được cải tiến theo quy chuẩn chung, giúp các ứng viên là sinh viên năm cuối hay đang công tác trong và ngoài ngành có cơ hội trải nghiệm, làm quen vũng như sẵn sàng khởi nghiệp tại ngành tài chính. Thời gian đào tạo 2 tháng, bao gồm huấn luyện tập trung; Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên là các Giám đốc tài chính, nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn và VietnamBankers.
 • Tham gia Chương trình Financial Analyst, học viên sẽ được phát triển kỹ năng một cách toàn diện, được trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, theo chuẩn mực quốc tế, tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ VietnamBankers có uy tín, được tuyển dụng chính thức vào các doanh nghiệp lớn.
 • Kết quả sau đào tạo:
  Với Học viên đạt điểm: 85/100 trở lên: Cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp Top 500 VN;

  - Với Học viên đạt điểm: 65- 84/100: Cơ hội làm việc tại Doanh nghiệp có quy mô Tổng tài sản 100 tỷ trở lên; 
  -  Sau khoá học, Học viên đạt chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ tương đương hơn 1 năm kinh nghiệm

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính
1. Đo lường doanh thu.
2. Định nghĩa mỗi loại tài sản trong bảng cân đối kế toán.
3. Định nghĩa mỗi khoản mục trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

HỌC PHẦN 2 : Phân tích báo cáo tài chính
1.   Phân tích khả năng thanh khoản bên trong.
2.   Phân tích hàng tồn kho.
3.   Phân tích khoản phải thu.
4.   Phân tích Dupont.
5.   Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.
6.   Tính toán EPS: EPS cơ bản EPS điều chỉnh.
7.   Phân tích khả năng hoạt động.
8.   Rủi ro kinh doanh.
9.   Phân tích khả năng tăng trưởng.
10. Phân tích các tài sản dài hạn.
11. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phân tích cơ cấu nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp
1. Cơ cấu nguồn vốn.
2. Nguồn trả nợ.
3. Cơ cấu tài sản.
4. Khả năng quản lý tài chính.

HỌC PHẦN 3 : Cổ tức & chính sách cổ tức của doanh nghiệp
1. Vấn đề cơ bản về vốn cổ phần.
2. Chính sách cổ tức của doanh nghiệp.

Mô hình dự báo tài chính
1. Sử dụng các hệ số tài chính để phân tích.
2. Lập các báo cáo tài chính dự toán.

HỌC PHẦN 4 : Định giá trị công ty
1. Các phương pháp định giá.
2. Ứng dụng định giá trị công ty ở Trung tâm Chứng khoán VN

THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP

 1. Hướng dẫn trước thực tập
 2. Đào tạo trong quá trình thực tập
 3. Kết thúc thực tập

THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

ỨNG TUYỂN DOANH NGHIỆP

 1. Hoàn thiện CV ứng tuyển
 2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Doanh nghiệp cho các học viên

Chi phí chương trình: 7.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

 •  Khảo sát nhu cầu và test năng lực đầu vào;
 •  User hệ thống elearning;
 •  Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
 •  Office Tour;
 •  Workshop: 15 buổi;
 •  Thực hành 2 tháng tại Doanh nghiệp lớn;
 •  Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;
 •  Hỗ trợ việc làm tại Top doanh nghiệp lớn;
TỔNG QUAN

I. Mô tả công việc của Chuyên viên Phân tích Tài chính

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn
 • Phòng ban: Phòng tài chính

Mô tả công việc:

 • Phân tích các chỉ số tài chính để cảnh báo về các rủi ro về tài chính (nếu có).
 • Phân tích các khoản đầu tư tài chính trước khi đầu tư và lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.
 • Phối hợp phân tích tài chính các Công ty trực thuộc khi có yêu cầu.
 • Lập các báo cáo phân tích định kỳ tháng/ quý và báo cáo tài chính theo chuẩn mực của Công ty
 • Lập các kế hoạch tài chính theo sự phân công của Giám đốc tài chính.
 • Phối hợp với các bộ phận tham gia kiểm soát tài chính tại các chi nhánh và tại Công ty.
 • Thực hiện công tác kiểm soát tại các chi nhánh tỉnh theo định kỳ.
 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định về tài chính của Công ty.
 • Và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính.

Điểm nổi bật của vị trí này là gì?

 • Chuyên viên phân tích tài chính là công việc hấp dẫn với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập hàng tháng lên tới 50 triệu đồng/1 tháng, và là vị trí luôn được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn săn đón.
 • Không có áp lực về chỉ tiêu kinh doanh,
 • Là 1 chuyên gia phân tích tài chính bạn có thể làm tư vấn cho rất nhiều dự án và doanh nghiệp khác.
 • Có cơ hội thăng tiến thẳng lên vị trí CFO - Giám đốc tài chính mà không cần đi qua các vị trí nào.

II. Lộ trình công danh của Chuyên viên Phân tích Tài chính

III. Mục tiêu chương trình FA – Chuyên viên Phân tích Tài chính

Sau chương trình, học viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên Phân tích tài chính chuyên nghiệp:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên Phân tích tài chính
 • Hướng dẫn các phương pháp thẩm định xu hướng tài chính
 • Đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể đối với các vấn đề về dòng tiền và gợi ý định hướng giải quyết khó khăn
 • Đưa ra các tình huống có thể gặp trong thực tiễn để nâng cao khả năng xử lý tình huống của học viên

IV. Đối tượng tham gia chương trình

 • Ban Lãnh đạo các cá nhân thuộc cấp quản trị tại các phòng ban liên quan đến kế toán - tài chính trong doanh nghiệp.
 • Nhân viên tại các phòng ban có liên quan đến tài chính - kế toán trong doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu học hỏi trong lĩnh vực kế toán - tài chính nói chung và phân tích tài chính nói riêng.

V. Kết quả đạt được sau chương trình FA – Chuyên viên Phân tích Tài chính

 • Chương trình Financial Analyst được cải tiến theo quy chuẩn chung, giúp các ứng viên là sinh viên năm cuối hay đang công tác trong và ngoài ngành có cơ hội trải nghiệm, làm quen vũng như sẵn sàng khởi nghiệp tại ngành tài chính. Thời gian đào tạo 2 tháng, bao gồm huấn luyện tập trung; Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên là các Giám đốc tài chính, nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn và VietnamBankers.
 • Tham gia Chương trình Financial Analyst, học viên sẽ được phát triển kỹ năng một cách toàn diện, được trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, theo chuẩn mực quốc tế, tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ VietnamBankers có uy tín, được tuyển dụng chính thức vào các doanh nghiệp lớn.
 • Kết quả sau đào tạo:
  Với Học viên đạt điểm: 85/100 trở lên: Cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp Top 500 VN;

  - Với Học viên đạt điểm: 65- 84/100: Cơ hội làm việc tại Doanh nghiệp có quy mô Tổng tài sản 100 tỷ trở lên; 
  -  Sau khoá học, Học viên đạt chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ tương đương hơn 1 năm kinh nghiệm

NỘI DUNG

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính
1. Đo lường doanh thu.
2. Định nghĩa mỗi loại tài sản trong bảng cân đối kế toán.
3. Định nghĩa mỗi khoản mục trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

HỌC PHẦN 2 : Phân tích báo cáo tài chính
1.   Phân tích khả năng thanh khoản bên trong.
2.   Phân tích hàng tồn kho.
3.   Phân tích khoản phải thu.
4.   Phân tích Dupont.
5.   Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.
6.   Tính toán EPS: EPS cơ bản EPS điều chỉnh.
7.   Phân tích khả năng hoạt động.
8.   Rủi ro kinh doanh.
9.   Phân tích khả năng tăng trưởng.
10. Phân tích các tài sản dài hạn.
11. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phân tích cơ cấu nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp
1. Cơ cấu nguồn vốn.
2. Nguồn trả nợ.
3. Cơ cấu tài sản.
4. Khả năng quản lý tài chính.

HỌC PHẦN 3 : Cổ tức & chính sách cổ tức của doanh nghiệp
1. Vấn đề cơ bản về vốn cổ phần.
2. Chính sách cổ tức của doanh nghiệp.

Mô hình dự báo tài chính
1. Sử dụng các hệ số tài chính để phân tích.
2. Lập các báo cáo tài chính dự toán.

HỌC PHẦN 4 : Định giá trị công ty
1. Các phương pháp định giá.
2. Ứng dụng định giá trị công ty ở Trung tâm Chứng khoán VN

THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP

 1. Hướng dẫn trước thực tập
 2. Đào tạo trong quá trình thực tập
 3. Kết thúc thực tập

THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

ỨNG TUYỂN DOANH NGHIỆP

 1. Hoàn thiện CV ứng tuyển
 2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Doanh nghiệp cho các học viên
GIẢNG VIÊN
HỌC PHÍ

Chi phí chương trình: 7.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

 •  Khảo sát nhu cầu và test năng lực đầu vào;
 •  User hệ thống elearning;
 •  Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
 •  Office Tour;
 •  Workshop: 15 buổi;
 •  Thực hành 2 tháng tại Doanh nghiệp lớn;
 •  Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;
 •  Hỗ trợ việc làm tại Top doanh nghiệp lớn;
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC