Gian hàng VietnamBankers tại ĐH Đại Nam

Gian hàng Viện Đào Tạo VietnamBankers tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra tại khuôn viên Trường Đại Học Đại Nam.

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 4 người

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 4 người