Giảng viên – LÊ THÀNH TRUNG

Giảng viên: LÊ THÀNH TRUNG

Tốt nghiệp:

 • Học viện Ngân hàng Chuyên ngành Tài chính – Tín dụng
 • Thạc sỹ Viện quản trị kinh doanhChuyên ngành

Chức danh: Giám đốc PGD VietBank Đội Cấn

Quá trình công tác:

 • MSB 54 Nguyễn Chí Thanh Giám đốc PD TD
 • Lenvietpostbank 24 Thái Hà Giám đốc PGD
 • VietBank 206 Đội Cấn Giám đốc PGD

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng