Giảng viên – Nguyễn Ngọc Dũng

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Dũng

Tốt nghiệp: Thạc sỹ Khoa Kinh tế – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chức danh: Trưởng Phòng KHCN Ngân hàng SeABank 28A Lê Lợi, Quận1, Tp.HCM

Quá trình công tác:

 • 2016 nay Ngân hàng MaritimeBank 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM Giám đốc phê duyệt tín dụng cấp 2
 • 2007 2016 Ngân hàng SeABank 28A Lê Lợi, Quận1, Tp.HCM Trưởng Phòng KHCN

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng