Giảng viên – Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên: NGUYỄN THỊ HOA

Tốt nghiệp: Thạc sỹ  Đại học Ngoại thương chuyên ngành Luật thương mại quốc tế

Chức danh: 

Quá trình công tác:

 • 13/01/2013 – 06/06/2018: Chuyên viên cao cấp tư vấn hỗ trợ pháp lý Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 • 28/10/2011 – 12/01/2013: Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Tài Chính Việt Nam – 519 Kim Mã, Q. Bà Đình, Hà Nội 
 • 2013 – 03/2015 đến nay: Giảng viên nội bộ (kiêm nhiệm) về của Techcombank trong lĩnh vực pháp lý về đầu tư, ngoại hối, tài trợ thương mại quốc tế.
 • Từ 03/2016 đến nay: Phụ trách phát triển hoạt động văn hóa tổ chức doanh nghiệp (kiêm nhiệm) trong quy mô Liên Quân (khoảng 700 cán bộ nhân viên) theo Sáng kiến phát triển hoạt động văn hóa tổ chức doanh nghiệp của Techcombank.

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng