Giảng viên – Nguyễn Thị Hương

Giảng viên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tốt nghiệp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kinh doanh bất động sản (Mỹ). Học viện ngân hàng chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

Chức danh: Giám đốc CN Techcombank Kim Liên – Tầng 2 B14 Phạm Ngọc Thạch 

Quá trình công tác:

 • 2007 – 2010: Kiểm soát viên ngân hàng Techombank Hà Nội- 15 Đào Duy Từ – Hoàn Kiếm
 • T11/2010 – T3/2015: Giám đốc PGD Techcombank Trần Điền – Kiot 3+4 Tòa nhà CT5-KDT Mới Định Công 
 •  
 • T9/2017 – nay: Giám đốc CN Techcombank Kim Liên Tầng 2 B14 Phạm Ngọc Thạch 

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng