Giảng viên – Nguyễn Thị Quyên

Giảng viên: NGUYỄN THỊ QUYÊN

Tốt nghiệp: Thạc sỹ  khóa Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị-  trường Đại học Toulon Var (Cộng hòa Pháp)

Chức danh: P.Giám đốc trung tâm đào tạo

Quá trình công tác:

 • Thời gian công tác: Gần 20 năm công tác trong 2 lĩnh vực chính là quản lý bán hàng và đào tạo ( Từ năm 1997 đến hiện tại) đã được trải qua các vị trí từ nhân viên đến giám đốc Trung tâm, Giám đốc kinh doanh
 • Điểm mạnh trong đào tạo: Các khóa kỹ năng mềm cho nhân viên bán hàng và quản lý cấp trung, nâng cao khả năng ứng dụng trong công việc của học viên, với phương pháp tập trung vào thực hành với các bài tập thực tế, mang lại hiệu quả cao sau đào tạo, từ lý thuyết phát triển thành kinh nghiệm thực tế, chia sẻ các phương pháp tầm quốc tế để học viên cùng học hỏi, phát triển

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Từ 6/ 2016 đến hiện tại: làm tại Ngân hàng VIETA Bank Khối QTNNL

  Vị trí: P.Giám đốc trung tâm đào tạo

  Từ năm 2014- đến 2016: làm tại Ngân hàng Marritime Bank Khối QTNNL

  Vị trí: P.Giám đốc trung tâm đào tạo

  Từ năm 2013- đến 2014: làm tại Ngân hàng Bắc Á VP Hội sở

  Vị trí: Trưởng phòng đào tạo và quản lý chất lượng 

  Từ  năm 2010- đến năm 2013: làm tại Techcombank Hội sở

  Vị trí: Giảng viên cao cấp- trưởng ban tổ chức Sales Club

  Từ năm 2007- đến năm 2010: làm Công ty BHNT ACE Life ( CHUBB Life,  GREAT EASTERN và MANULIFE

  Vị trí: Phó phòng đào tạo và Giảng viên chính, Trưởng phòng kinh doanh – công ty bảo hiểm MANULIFE

  Từ năm 2004- đến năm 2007: Công ty Mitsustar

  Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh thị trường Miền Trung và Miền Nam

  Từ năm 1997- đến năm 2004: Công ty GM Deawoo Auto

  Vị trí: Trưởng nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng, hành chính