Giảng viên – NGUYỄN THỊ THÙY DIỄM

Giảng viên: NGUYỄN THỊ THÙY DIỄM 

Tốt nghiệp: Đại học Ngân hàng – chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Chức danh: KSV p. Dịch vụ xuất nhập khẩu Ngân hàng quân đội-KVPN 538 CMT8, P.11, Q3, TP.HCM

Quá trình công tác:

 • 2008 2011 Ngân hàng quân đội-CN Sài Gòn 172 Hai Bả Trưng, P.Dakao, Q1, Tp.HCM Chuyên viên TTQT
 • 2011 nay Ngân hàng quân đội-KVPN 538 CMT8, P.11, Q3, TP.HCM KSV p. Dịch vụ xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng