Giảng viên – Phạm Mạnh Thư

Giảng viên: Phạm Mạnh Thư 

Tốt nghiệp: Đai học Thương mại chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chức danh: Giám Đốc Phê Duyệt Tín Dụng Ngân hàng Maritime Bank 

Quá trình công tác:

 • 01/2007 01/2013 Ngân hàng Techcombank Hải Phòng Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng Chuyên viên QH Khách hàng Doanh Nghiệp
 • 01/2013 05/2014 Ngân hàng SeABank Hải Phòng 15 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng Chuyên viên QH Khách hàng Doanh nghiệp
 • 06/2014 Nay Ngân hàng Maritime Bank (HO) 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giám Đốc Phê Duyệt Tín Dụng

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng