Giảng viên – Trịnh Văn Phúc

Giảng viên: Trịnh Văn Phúc

Tốt nghiệp:

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn khoa Tiếng Anh ( 2014 )
 • Đại học Ngân hàng ngành Ngân hàng – Tài chính ( 2010 )

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt tín dụng Ngân hàng TMCP An Bình 170 Hai Bà Trưng, phường Đao Kao, quận 01, TP.HCM

Quá trình công tác:

 • 01/06/2010 – 31/12/2010 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín TP.HCM Nhân viên Quan hệ khách hàng
 • 01/03/2011 – nay: Ngân hàng TMCP An Bình 170 Hai Bà Trưng, phường Đao Kao, quận 01, TP.HCM – Nhân viên Chính sách tín nhân, Chuyên viên Thẩm định tín dụng, Trưởng BP Thẩm định tín dụng, Phó Phòng Thẩm định tín dụng, Trưởng Phòng Thẩm định tín dụng, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt tín dụng
 •  

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng