Giảng viên – Vũ Hoàng Dương

Giảng viên: VŨ HOÀNG DƯƠNG

Tốt nghiệp: Học viện tài chính chuyên ngành Tài chính – ngân hàng

Chức danh: Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng ngân hàng SeABank

Quá trình công tác: 

 • 2008 – 2011: Cán bộ tín dụng SeABank 436 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 
 • 2011 – 2018: Giám đốc SeABank 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội 
 • 2018 – 2019: Chuyên gia Phê duyệt Tín dụng SeABank 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
 • Kỹ năng Tư vấn bán hàng và trình bày giải pháp
 • Kỹ năng Xử lý từ chối của KH
 • Kỹ năng Chốt bán hàng và chăm sóc sau bán
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông, Kỹ năng kèm cặp nhân viên
 • Đào tạo nghiệp vụ: Quy trình cho vay và Bảo lãnh, Viết tờ trình và bảo vệ khoản vay
 • Đào tạo sản phẩm: Sản phẩm thẻ, sản phẩm tín dụng