Học phần về các quy định của nhà nước về tín dụng – IB114

😍😍 LỚP HỌC IB114 CÓ GÌ VUI

🎁🎁 Học phần về các quy định của nhà nước về tín dụng, đăng kí giao dịch đảm bảo và giải chấp cho khách hàng

Ví dụ: Một số trường hợp tưởng chừng được cấp tín dụng mà lại tuyệt đối không được phê duyệt là Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương tại Tổ chức tín dụng.

👉👉 Thay vì giảng lí thuyết quy định luật, thì thầy “hù” cho các học viên sợ mà không dám vi phạm luật
Mà sợ thì sẽ admin chắc chắn các bạn sẽ nhớ bài lâu hơn 😂😂
Hẹn gặp lại các bạn học viên IB114 trong các học phần tiếp theo 
——————————————————————————————
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM