Hội thảo HVH

Các bạn sinh viên đang rất chăm chú lắng nghe những chia sẻ hữu ích của các nhà quản lý ngân hàng ^^

Có thể là hình ảnh về 9 người