Hội thảo “Nhân lực ngành TCNH trước cách mạng công nghiệp 4.0”

VietnamBankers tham dự Hội thảo “Nhân lực ngành tài chính-ngân hàng trước cách mạng công nghiệp 4.0” tại TP.HCM

Sáng 20/07/2018, Viện Đào tạo nhân lực Ngân hàng Việt Nam (VietnamBankers) đã tham gia chương trình Hội thảo Nhân lực ngành tài chính-ngân hàng trước cách mạng công nghiệp 4.0 do Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng Hiệp hội ngân hàng Việt Nam đã tổ chức (VNBA). Buổi hội thảo có sự góp mặt của nhiều đại biểu là chuyên gia, lãnh đạo từ nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng Việt Nam.

Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang cười

Hội thảo đã diễn ra thành công tại TDTU; cung cấp diễn đàn giao lưu, trao đổi cho các chuyên gia, lãnh đạo, giảng viên TDTU về những vấn đề rất thiết thực. Khoa tài chính-ngân hàng TDTU có cơ hội tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp trong ngành để có những cập nhật, điều chỉnh mục tiêu, nội hàm và phương pháp giáo dục cho chương trình đại học hiện hành của Khoa. Sinh viên hiểu thêm về hiện trạng ngành ở phạm vi thế giới; sớm biết những ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu nhân lực của ngành đối với bản thân hiện nay và tương lai để có những thái độ thích nghi, học và hành đúng hầu chuẩn bị tốt cho sự khởi nghiệp trong tương lai.Có thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang cười