[IB112] – Bài tập lớn Talent Bankers

Nhóm lấy tên 6 Best Teller với mong muốn mong muốn cả 06 thành viên sẽ trở thành 06 cô giao dịch viên xuất sắc và tỏa sáng nhất. Chủ đề cả nhóm chọn để cùng làm bài tập lớn là về Giao Dịch Viên và được thực hiện bằng những kiến thức được học cùng kiến thức thực tế và niềm đam mê với vị trí này.