[IB113] – Workshop hướng dẫn họ tập và thực tập

Chắc hẳn các bạn học viên đang nôn nóng chờ đến ngày đi học lắm rồi, tuy nhiên để chương trình đào tạo đạt hiệu quả tốt nhất, chúng ta cần chú ý đên cách sử dụng tài khoản học viên, phương pháp học và điều kiện để đi thực tập tại Ngân hàng.

Đó cũng là nội dung chính trong buổi gặp gỡ ngày 14/06 tới đây, Các bạn học viên chú ý thời gian và đến Viện đúng giờ nhé!!