KHAI GIẢNG LỚP THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG INTERNS BANKER – IB 68

KHAI GIẢNG LỚP THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG INTERNS BANKER – IB 68

Vào sáng ngày 11/2, Viện Đào Tạo VIETNAMBANKERS khai giảng lớp thực tập sinh ngân hàng Interns Banker(mang mã IB 68)

Có thể là hình ảnh về 10 người

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 22 người và mọi người đang cười

Có thể là hình ảnh về 1 người