Khai hội việc làm 2017 tại HAUI

Ngay lúc này tại HAUI ^^

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 4 người

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang cười