Kỹ năng bán hàng IB98

🌸 CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM🌸
Chuyện bây giờ mới kể:
Học phần: Kỹ năng bán hàng _ #IB98
Khi mà có lẽ là nhiều bạn đang mải chơi ở đâu đó , đang tụ tập bạn bè hoặc đang ngủ thì thầy trò Vietnambankers chúng tôi vẫn đang mải mê với những bài học 😍
Tiết học đúng ra sẽ kết thúc 9h30 nhưng đến đêm muộn , khi mà đến Bác bảo vệ cũng cắt điện , thầy trò chúng tôi vẫn hăng say đến nỗi quên đi thời gian , ngồi trong bóng tối , và tiếp tục lắng nghe hết học phần. Đúng là Thầy nhiệt tình “Trò ham học mà “