Lại thêm một ngày rất nhộn nhịp tại Vietnambankers

Lại thêm một ngày rất nhộn nhịp tại Vietnambankers
#VietnamBankers #Thitest #phongvannganhang
Các bạn ứng viên đến test và phỏng vấn đông quá. Mong rằng sau bài test và phỏng vấn của Viện, các bạn ứng viên sẽ rút ra cho mình được những kinh nghiệm cho bài thi test và phỏng vấn chính thức tại Ngân hàng sắp tới.

Có thể là hình ảnh về 3 người