Ngày hội việc làm ĐH Tài chính ngân hàng

VIETNAMBANKERS TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2017

Tại Ngày hội việc làm trường ĐH Tài Chính Ngân Hàng 2017, Vietnambankers đã đại diện các Ngân hàng tham gia. Tại Ngày Hội Việc Làm, Vietnambankers đã mang tới cho các bạn sinh viên những thông tin tuyển dụng của các Ngân hàng cũng như những khóa đào tạo có tại Vietnambankers. Bên cạnh việc hợp tác trong chương trình này, trong tương lai Viện đào tạo Vietnambankers và trường ĐH Tài Chính Ngân Hàng còn có nhiều chương trình hợp tác khác nhằm đem lại nhiều giá trị hơn cho các bạn sinh viên.

30