fbpx

PFS – Chuyên viên Tài chính Quản trị dự án

I. Mô tả công việc của Chuyên viên tài chính quản trị dự án

 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn;
 • Theo dõi, update các dự án đầu tư của Công ty trên cơ sở các kết quả kinh dài hạn của từng dịch vụ
 •  Phân tích, đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của các báo cáo đầu tư đối với các dự án đầu tư mới cấp Công ty và Chi nhánh;
 •  Cập nhật, đánh giá và dự báo thường xuyên kết quả các dự án đầu tư định kỳ theo quí/năm;
 •  Cập nhật và theo dõi Costing các dịch vụ và thẩm định các Chính sách giá ban hành của Ban Kinh doanh để đảm bảo giá bán phù hợp với giá thành, Chiến lược giá và FS đã lập ban đầu.
 • Tham gia Lập thuyết minh dự án, báo cáo tiền khả thi và khả thi về mặt tài chính các dự án Công ty đầu tư theo quy chế đầu tư của Công ty;

Điểm nổi bật của vị trí này là gì?

 • Cũng như vị trí Chuyên viên quản trị tài chính, Chuyên viên tài chính quản trị dự án là công việc hấp dẫn với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập hàng tháng lên tới 70 triệu đồng/1 tháng, và là vị trí luôn được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn săn đón.
 • Không có áp lực về chỉ tiêu kinh doanh,
 • Là 1 chuyên gia tài chính bạn có thể làm tư vấn cho rất nhiều dự án và doanh nghiệp khác.
 • Có cơ hội thăng tiến thẳng lên vị trí CFO - Giám đốc tài chính mà không cần đi qua các vị trí nào.

II. Lộ trình công danh của Chuyên viên tài chính quản trị dự án

III. Mục tiêu chương trình Project Finace Speacialist - Chuyên viên tài chính quản trị dự án

Sau chương trình, học viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên tài chính quán trị dự án chuyên nghiệp:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên quản trị tài chính dự án đầu tư
 • Hướng dẫn các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
 • Đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể đối với các vấn đề về dòng tiền và gợi ý định hướng giải quyết khó khăn
 • Đưa ra các tình huống có thể gặp trong thực tiễn để nâng cao khả năng xử lý tình huống của học viên

IV. Đối tượng tham gia chương trình

 • Ban Lãnh đạo các cá nhân thuộc cấp quản trị tại các phòng ban liên quan đến kế toán - tài chính trong doanh nghiệp.
 • Nhân viên tại các phòng ban có liên quan đến tài chính - kế toán trong doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu học hỏi trong lĩnh vực kế toán - tài chính nói chung và quản trị tài chính dự án nói riêng.

V. Kết quả đạt được sau chương trình Project Finance Specialist - Chuyên viên tài chính quản trị dự án

 • Chương trình Project Finance Specialist được cải tiến theo quy chuẩn chung, giúp các ứng viên là sinh viên năm cuối hay đang công tác trong và ngoài ngành có cơ hội trải nghiệm, làm quen vũng như sẵn sàng khởi nghiệp tại ngành tài chính. Thời gian đào tạo 2 tháng, bao gồm huấn luyện tập trung; Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên là các Giám đốc tài chính, nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn và VietnamBankers.
 • Tham gia Chương trình Project Finance Specialist, học viên sẽ được phát triển kỹ năng một cách toàn diện, được trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, theo chuẩn mực quốc tế, tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ VietnamBankers có uy tín, được tuyển dụng chính thức vào các doanh nghiệp lớn.
 • Kết quả sau đào tạo:
  Với Học viên đạt điểm: 85/100 trở lên: Cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp Top 500 VN;
  - Với Học viên đạt điểm: 65- 84/100: Cơ hội làm việc tại Doanh nghiệp có quy mô Tổng tài sản 100 tỷ trở lên; 
  -  Sau khoá học, Học viên đạt chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ tương đương hơn 1 năm kinh nghiệm

HỌC PHẦN 1: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Các thành phần của dự án đầu tư
 2. Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án
 3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư
 4. Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án

HỌC PHẦN 2: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Thẩm định ban đầu: các nhân tố kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, pháp lý
 2.  Thẩm định khả năng thu hồi vốn và cơ cấu chi phí của dự án
 3. Định giá tài sản
 4. Chi phí cơ hội trong xác định dòng tiền dự án
 5. Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 6. NPV & IRR – các ưu khuyết điểm khi dùng NPV và IRR để đánh giá dự án
 7. Phân tích độ nhạy của dự án
 8. Tác động của thuế và chi phí cơ hội

HỌC PHẦN 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN

 1. Lập dự toán, tuân thủ dự toán và xử lý các trường hợp vượt quá dự toán
 2. Quyết toán dự án đầu tư
 3. Xác định giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (tài sản cố định và tài sản lưu động)
 4. Bàn giao tài sản
 5. Các báo cáo của dự án

THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP

 1. Hướng dẫn trước thực tập
 2. Đào tạo trong quá trình thực tập
 3. Kết thúc thực tập

THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

ỨNG TUYỂN DOANH NGHIỆP

 1. Hoàn thiện CV ứng tuyển
 2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Doanh nghiệp cho các học viên

Chi phí chương trình: 7.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

 •  Khảo sát nhu cầu và test năng lực đầu vào;
 •  User hệ thống elearning;
 •  Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
 •  Office Tour;
 •  Workshop: 15 buổi;
 •  Thực hành 2 tháng tại Doanh nghiệp lớn;
 •  Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;
 •  Hỗ trợ việc làm tại Top doanh nghiệp lớn;
TỔNG QUAN

I. Mô tả công việc của Chuyên viên tài chính quản trị dự án

 • Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn;
 • Theo dõi, update các dự án đầu tư của Công ty trên cơ sở các kết quả kinh dài hạn của từng dịch vụ
 •  Phân tích, đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của các báo cáo đầu tư đối với các dự án đầu tư mới cấp Công ty và Chi nhánh;
 •  Cập nhật, đánh giá và dự báo thường xuyên kết quả các dự án đầu tư định kỳ theo quí/năm;
 •  Cập nhật và theo dõi Costing các dịch vụ và thẩm định các Chính sách giá ban hành của Ban Kinh doanh để đảm bảo giá bán phù hợp với giá thành, Chiến lược giá và FS đã lập ban đầu.
 • Tham gia Lập thuyết minh dự án, báo cáo tiền khả thi và khả thi về mặt tài chính các dự án Công ty đầu tư theo quy chế đầu tư của Công ty;

Điểm nổi bật của vị trí này là gì?

 • Cũng như vị trí Chuyên viên quản trị tài chính, Chuyên viên tài chính quản trị dự án là công việc hấp dẫn với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập hàng tháng lên tới 70 triệu đồng/1 tháng, và là vị trí luôn được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn săn đón.
 • Không có áp lực về chỉ tiêu kinh doanh,
 • Là 1 chuyên gia tài chính bạn có thể làm tư vấn cho rất nhiều dự án và doanh nghiệp khác.
 • Có cơ hội thăng tiến thẳng lên vị trí CFO - Giám đốc tài chính mà không cần đi qua các vị trí nào.

II. Lộ trình công danh của Chuyên viên tài chính quản trị dự án

III. Mục tiêu chương trình Project Finace Speacialist - Chuyên viên tài chính quản trị dự án

Sau chương trình, học viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên tài chính quán trị dự án chuyên nghiệp:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên quản trị tài chính dự án đầu tư
 • Hướng dẫn các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
 • Đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể đối với các vấn đề về dòng tiền và gợi ý định hướng giải quyết khó khăn
 • Đưa ra các tình huống có thể gặp trong thực tiễn để nâng cao khả năng xử lý tình huống của học viên

IV. Đối tượng tham gia chương trình

 • Ban Lãnh đạo các cá nhân thuộc cấp quản trị tại các phòng ban liên quan đến kế toán - tài chính trong doanh nghiệp.
 • Nhân viên tại các phòng ban có liên quan đến tài chính - kế toán trong doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu học hỏi trong lĩnh vực kế toán - tài chính nói chung và quản trị tài chính dự án nói riêng.

V. Kết quả đạt được sau chương trình Project Finance Specialist - Chuyên viên tài chính quản trị dự án

 • Chương trình Project Finance Specialist được cải tiến theo quy chuẩn chung, giúp các ứng viên là sinh viên năm cuối hay đang công tác trong và ngoài ngành có cơ hội trải nghiệm, làm quen vũng như sẵn sàng khởi nghiệp tại ngành tài chính. Thời gian đào tạo 2 tháng, bao gồm huấn luyện tập trung; Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên là các Giám đốc tài chính, nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn và VietnamBankers.
 • Tham gia Chương trình Project Finance Specialist, học viên sẽ được phát triển kỹ năng một cách toàn diện, được trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, theo chuẩn mực quốc tế, tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ VietnamBankers có uy tín, được tuyển dụng chính thức vào các doanh nghiệp lớn.
 • Kết quả sau đào tạo:
  Với Học viên đạt điểm: 85/100 trở lên: Cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp Top 500 VN;
  - Với Học viên đạt điểm: 65- 84/100: Cơ hội làm việc tại Doanh nghiệp có quy mô Tổng tài sản 100 tỷ trở lên; 
  -  Sau khoá học, Học viên đạt chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ tương đương hơn 1 năm kinh nghiệm

NỘI DUNG

HỌC PHẦN 1: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Các thành phần của dự án đầu tư
 2. Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án
 3. Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư
 4. Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án

HỌC PHẦN 2: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Thẩm định ban đầu: các nhân tố kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, pháp lý
 2.  Thẩm định khả năng thu hồi vốn và cơ cấu chi phí của dự án
 3. Định giá tài sản
 4. Chi phí cơ hội trong xác định dòng tiền dự án
 5. Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 6. NPV & IRR – các ưu khuyết điểm khi dùng NPV và IRR để đánh giá dự án
 7. Phân tích độ nhạy của dự án
 8. Tác động của thuế và chi phí cơ hội

HỌC PHẦN 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN

 1. Lập dự toán, tuân thủ dự toán và xử lý các trường hợp vượt quá dự toán
 2. Quyết toán dự án đầu tư
 3. Xác định giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (tài sản cố định và tài sản lưu động)
 4. Bàn giao tài sản
 5. Các báo cáo của dự án

THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP

 1. Hướng dẫn trước thực tập
 2. Đào tạo trong quá trình thực tập
 3. Kết thúc thực tập

THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

ỨNG TUYỂN DOANH NGHIỆP

 1. Hoàn thiện CV ứng tuyển
 2. VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Doanh nghiệp cho các học viên
GIẢNG VIÊN
HỌC PHÍ

Chi phí chương trình: 7.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

 •  Khảo sát nhu cầu và test năng lực đầu vào;
 •  User hệ thống elearning;
 •  Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
 •  Office Tour;
 •  Workshop: 15 buổi;
 •  Thực hành 2 tháng tại Doanh nghiệp lớn;
 •  Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;
 •  Hỗ trợ việc làm tại Top doanh nghiệp lớn;
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC