fbpx

RedBankers – Chuyên viên định giá

I. Mô tả công việc Chuyên viên định giá

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Phòng Định giá
 • Khối: Hội sở/ Công ty Định giá

Thực hiện công việc:

 • Thẩm định tài sản, xây dựng Database và tư vấn thông tin về  giá của tài sản.
 • Tham gia đóng góp, xây dựng, hướng dẫn đúng, kịp thời chủ trương, chế độ chính sách của Pháp luật, BTC và VIB liên quan đến hoạt động thẩm định tài sản.

Trách nhiệm chính:

 • Thẩm định tài sản, xây dựng Database và tư vấn thông tin về giá của tài sản.
 • Hỗ trợ  GĐ phòng/ Trưởng phòng CN  trong xây dựng quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu áp dụng và phương pháp liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tài sản.
 • Đảm bảo các Chính sách liên quan đến thẩm định tài sản được áp dụng hiệu quả.Tư vấn kịp thời, hỗ trợ các Đơn vị/Phòng ban thực hiện đúng các quy định đã được AMC ban hành.

II. Mục tiêu Chương trình RedBankers - Chuyên viên định giá

Trong quá trình thực tập theo Chương trình RedBankers – Chuyên viên định giá, các bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận công việc thực tế, hỗ trợ các Chuyên viên định giá Ngân hàng trong công việc thẩm định tài sản đảm bảo hàng ngày từ đó các bạn nâng cao được những hiểu biết về nghiệp vụ định giá thực tế trong ngân hàng và rèn luyện được các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai. Sau quá trình thực tập, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên định giá chuyên nghiệp và:

 • Được trải nghiệm thực tế vị trí công việc Chuyên viên định giá ngân hàng
 • Thấu hiểu các nghiệp vụ, quy trình thẩm định giá Ngân hàng
 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng thẩm định giá và quản lý lý thời gian hiệu quả

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm 2 – 4 các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành Chuyên viên định giá

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình RedBankers – Chuyên viên định giá

Chương trình khởi nghiệp nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc Chương trình đào tạo. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Những bạn học viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực hành sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên định giá tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IKB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ

2. Mô tả vị trí Chuyên viên định giá

3. Quản lý rủi ro hoạt động

4. Tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp

HỌC PHẦN 2: QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH

1. Quy định pháp luật về định giá

2. Luật đất đai và các phương pháp xác định giá đất

3. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá

4. Quy trình định giá bất động sản

5. Quy trình định giá phương tiện vận tải

6. Quy trình định giá máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất

7. Quy trình định giá tài sản vô hình

8. Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ

1. Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

2. Định danh tài sản thẩm định

3. Hồ sơ pháp lý tài sản định giá

4. Thông tin thực địa

5. Lựa chọn phương pháp tiếp cận: Thị trường, Chi phí, Thu nhập - Lợi nhuân

6. Thu thập thông tin thị trường liên quan

7. Xử lý thông tin

8. Lập báo cáo chứng thư định giá

9. Lưu trữ hồ sơ

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng làm việc nhóm

3. Kỹ năng quản lý thời gian

4. Kỹ năng thuyết trình

5. Kỹ năng viết báo cáo

6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

7. Kỹ năng quản lý sự thay đổi

8. Kỹ năng nhận biết hồ sơ và chứng từ thật giả

KỸ NĂNG KHÁC

1. Kỹ năng viết CV

2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

THỰC HÀNH TẠI MINIBANK

1. Hướng dẫn trước thực tập

LÀM VIỆC PART TIME TẠI NGÂN HÀNG

2. Đào tạo trong quá trình thực tập

THI KẾT THÚC HÓA HỌC

 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
TỔNG QUAN

I. Mô tả công việc Chuyên viên định giá

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Phòng Định giá
 • Khối: Hội sở/ Công ty Định giá

Thực hiện công việc:

 • Thẩm định tài sản, xây dựng Database và tư vấn thông tin về  giá của tài sản.
 • Tham gia đóng góp, xây dựng, hướng dẫn đúng, kịp thời chủ trương, chế độ chính sách của Pháp luật, BTC và VIB liên quan đến hoạt động thẩm định tài sản.

Trách nhiệm chính:

 • Thẩm định tài sản, xây dựng Database và tư vấn thông tin về giá của tài sản.
 • Hỗ trợ  GĐ phòng/ Trưởng phòng CN  trong xây dựng quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu áp dụng và phương pháp liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tài sản.
 • Đảm bảo các Chính sách liên quan đến thẩm định tài sản được áp dụng hiệu quả.Tư vấn kịp thời, hỗ trợ các Đơn vị/Phòng ban thực hiện đúng các quy định đã được AMC ban hành.

II. Mục tiêu Chương trình RedBankers - Chuyên viên định giá

Trong quá trình thực tập theo Chương trình RedBankers – Chuyên viên định giá, các bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận công việc thực tế, hỗ trợ các Chuyên viên định giá Ngân hàng trong công việc thẩm định tài sản đảm bảo hàng ngày từ đó các bạn nâng cao được những hiểu biết về nghiệp vụ định giá thực tế trong ngân hàng và rèn luyện được các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai. Sau quá trình thực tập, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội trở thành một Chuyên viên định giá chuyên nghiệp và:

 • Được trải nghiệm thực tế vị trí công việc Chuyên viên định giá ngân hàng
 • Thấu hiểu các nghiệp vụ, quy trình thẩm định giá Ngân hàng
 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng thẩm định giá và quản lý lý thời gian hiệu quả

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm 2 – 4 các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành Chuyên viên định giá

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình RedBankers – Chuyên viên định giá

Chương trình khởi nghiệp nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc Chương trình đào tạo. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Những bạn học viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực hành sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên định giá tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IKB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

NỘI DUNG

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ

2. Mô tả vị trí Chuyên viên định giá

3. Quản lý rủi ro hoạt động

4. Tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp

HỌC PHẦN 2: QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH

1. Quy định pháp luật về định giá

2. Luật đất đai và các phương pháp xác định giá đất

3. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá

4. Quy trình định giá bất động sản

5. Quy trình định giá phương tiện vận tải

6. Quy trình định giá máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất

7. Quy trình định giá tài sản vô hình

8. Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ

1. Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

2. Định danh tài sản thẩm định

3. Hồ sơ pháp lý tài sản định giá

4. Thông tin thực địa

5. Lựa chọn phương pháp tiếp cận: Thị trường, Chi phí, Thu nhập - Lợi nhuân

6. Thu thập thông tin thị trường liên quan

7. Xử lý thông tin

8. Lập báo cáo chứng thư định giá

9. Lưu trữ hồ sơ

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng làm việc nhóm

3. Kỹ năng quản lý thời gian

4. Kỹ năng thuyết trình

5. Kỹ năng viết báo cáo

6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

7. Kỹ năng quản lý sự thay đổi

8. Kỹ năng nhận biết hồ sơ và chứng từ thật giả

KỸ NĂNG KHÁC

1. Kỹ năng viết CV

2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

THỰC HÀNH TẠI MINIBANK

1. Hướng dẫn trước thực tập

LÀM VIỆC PART TIME TẠI NGÂN HÀNG

2. Đào tạo trong quá trình thực tập

THI KẾT THÚC HÓA HỌC

GIẢNG VIÊN
HỌC PHÍ
 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC