fbpx

RedBankers – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

I. Mô tả công việc Quản lý khách hàng doanh nghiệp

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Chi nhánh/ Phòng Giao dịch
 • Khối: Khối bán buôn/ Khối Tài chính doanh nghiệp

Thực hiện công việc

 • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới là các doanh nghiệp SME;
 • Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
 • Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin);
 • Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt;
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh;
 • Nhận biết rủi ro;
 • Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác thu hồi nợ

II. Mục tiêu chương trình RedBankers - Quản lý Khách hàng doanh nghiệp

 • Redbankers giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm làm việc Ngân hàng. Redbankers nhằm mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng.

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm 2 – 4 các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành Chuyên viên QHKH doanh nghiệp.

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình RedBankers – Quản lý khách hàng doanh nghiệp

Chương trình Redbankers nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc Chương trình đào tạo. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Những bạn học viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực hành sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Quản lý khách hàng doanh nghiệp tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IVB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ

2. Mô tả vị trí Quản lý khách hàng doanh nghiệp

3. Quản lý rủi ro hoạt động

4. Tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp

HỌC PHẦN 2: SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

SẢN PHẨM

1. Sản phẩm tài khoản và các kênh giao dịch

2. Sản phẩm thẻ

3. Sản phẩm huy động doanh nghiệp

4. Sản phẩm tín dụng ô tô doanh nghiệp

5. Sản phẩm hạn mức thấu chi doanh nghiệp

6. Sản phẩm bao thanh toán nội địa

7. Sản phẩm bao thanh toán quốc tế

8. Sản phẩm bao thanh toán quốc tế

9. Sản phẩm bảo lãnh

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH

1. Quy định pháp luật về cho vay

2. Quy định về giao dịch bảo đảm

3. Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

4. Quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp

5. Quy trình nhận tài sản đảm bảo

6. Quy trình giải ngân

7. Quy trình quản lý nợ

8. Quy trình thu nợ và tất toán khoản vay

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

I. NỀN TẢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Tìm hiểu về doanh nghiệp

2. Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp

3. Đánh giá doanh nghiệp và ban lãnh đạo

4. Nền tảng phân tích tài chính doanh nghiệp

5. Trao đổi và tư vấn các giải pháp tín dụng

II. KẾ TOÁN NGƯỜI VAY

1. Báo cáo tài chính

2. Giới thiệu về kế toán dồn tích

3. Kế toán với chu kỳ hoạt động

4. Kế toán với chu kỳ đầu tư tài sản cố định và các tài sản khác

5. Kế toán với các khoản nợ và vốn chủ sở hữu

III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU KHOẢN VAY

1. Đánh giá cơ hội

2. Nguyên nhân vay vốn

3. Phân tích rủi ro ngành

4. Phân tích rủi ro kinh doanh

5. Phân tích báo cáo tài chính

6. Phân tích dòng tiền

7. Kế hoạch dự báo

8. Cơ cấu khoản vay

IV. QUẢN LÝ KHOẢN VAY

1. Quá trình giảm thiểu các khoản vay có vấn đề

2. Theo dõi hoạt động kinh doanh và phát hiện các tín hiệu cảnh báo

3. Những thay đổi trong rủi ro tín dụng đòi hỏi phải hành động

4. Các giải pháp giải quyết nợ có vấn đề mới nổi

5. Chiến lược tối ưu kết quả với tổ chức cho vay

V. LẬP HỒ SƠ VÀ TỜ TRÌNH TÍN DỤNG

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

1. Kỹ năng tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng

2. Kỹ năng thu thập thông tin khách hàng

3. Kỹ năng Telemarketing

4. Kỹ năng tư vấn bán hàng và trình bày giải pháp

5. Kỹ năng xử lý sự từ chối

6. Kỹ năng đàm phán

7. Kỹ năng chốt bán và chăm sóc sau bán

KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng làm việc nhóm

3. Kỹ năng quản lý thời gian

4. Kỹ năng thuyết trình

5. Kỹ năng viết báo cáo

6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

7. Kỹ năng quản lý sự thay đổi

8. Kỹ năng nhận biết hồ sơ và chứng từ thật giả

9. Kỹ năng quản lý dự án

KỸ NĂNG TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Kỹ năng gõ máy tính 10 ngón

2. Kỹ năng Word

3. Kỹ năng Exel

4. Kỹ năng Powerpoint

5. Kỹ năng Email văn phòng

KỸ NĂNG KHÁC

1. Kỹ năng viết CV

2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

THỰC HÀNH TẠI MINIBANK

1. Hướng dẫn trước thực tập

2. Đào tạo trong quá trình thực tập

LÀM VIỆC PART TIME TẠI NGÂN HÀNG

THI KẾT THÚC HÓA HỌC

 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
TỔNG QUAN

I. Mô tả công việc Quản lý khách hàng doanh nghiệp

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Chi nhánh/ Phòng Giao dịch
 • Khối: Khối bán buôn/ Khối Tài chính doanh nghiệp

Thực hiện công việc

 • Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm năng và khách hàng mới là các doanh nghiệp SME;
 • Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
 • Phân tích đánh giá năng lực khách hàng (đi thực tế, kiểm chứng thông tin);
 • Đề xuất cấp sản phẩm dịch vụ và bảo vệ đề xuất với cấp phê duyệt;
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh;
 • Nhận biết rủi ro;
 • Giám sát thực thi các cam kết của khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác thu hồi nợ

II. Mục tiêu chương trình RedBankers - Quản lý Khách hàng doanh nghiệp

 • Redbankers giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm làm việc Ngân hàng. Redbankers nhằm mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng.

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm 2 – 4 các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành Chuyên viên QHKH doanh nghiệp.

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình RedBankers – Quản lý khách hàng doanh nghiệp

Chương trình Redbankers nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc Chương trình đào tạo. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Những bạn học viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực hành sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Quản lý khách hàng doanh nghiệp tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IVB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

NỘI DUNG

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ

2. Mô tả vị trí Quản lý khách hàng doanh nghiệp

3. Quản lý rủi ro hoạt động

4. Tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp

HỌC PHẦN 2: SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

SẢN PHẨM

1. Sản phẩm tài khoản và các kênh giao dịch

2. Sản phẩm thẻ

3. Sản phẩm huy động doanh nghiệp

4. Sản phẩm tín dụng ô tô doanh nghiệp

5. Sản phẩm hạn mức thấu chi doanh nghiệp

6. Sản phẩm bao thanh toán nội địa

7. Sản phẩm bao thanh toán quốc tế

8. Sản phẩm bao thanh toán quốc tế

9. Sản phẩm bảo lãnh

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH

1. Quy định pháp luật về cho vay

2. Quy định về giao dịch bảo đảm

3. Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

4. Quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp

5. Quy trình nhận tài sản đảm bảo

6. Quy trình giải ngân

7. Quy trình quản lý nợ

8. Quy trình thu nợ và tất toán khoản vay

NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

I. NỀN TẢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Tìm hiểu về doanh nghiệp

2. Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp

3. Đánh giá doanh nghiệp và ban lãnh đạo

4. Nền tảng phân tích tài chính doanh nghiệp

5. Trao đổi và tư vấn các giải pháp tín dụng

II. KẾ TOÁN NGƯỜI VAY

1. Báo cáo tài chính

2. Giới thiệu về kế toán dồn tích

3. Kế toán với chu kỳ hoạt động

4. Kế toán với chu kỳ đầu tư tài sản cố định và các tài sản khác

5. Kế toán với các khoản nợ và vốn chủ sở hữu

III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU KHOẢN VAY

1. Đánh giá cơ hội

2. Nguyên nhân vay vốn

3. Phân tích rủi ro ngành

4. Phân tích rủi ro kinh doanh

5. Phân tích báo cáo tài chính

6. Phân tích dòng tiền

7. Kế hoạch dự báo

8. Cơ cấu khoản vay

IV. QUẢN LÝ KHOẢN VAY

1. Quá trình giảm thiểu các khoản vay có vấn đề

2. Theo dõi hoạt động kinh doanh và phát hiện các tín hiệu cảnh báo

3. Những thay đổi trong rủi ro tín dụng đòi hỏi phải hành động

4. Các giải pháp giải quyết nợ có vấn đề mới nổi

5. Chiến lược tối ưu kết quả với tổ chức cho vay

V. LẬP HỒ SƠ VÀ TỜ TRÌNH TÍN DỤNG

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

1. Kỹ năng tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng

2. Kỹ năng thu thập thông tin khách hàng

3. Kỹ năng Telemarketing

4. Kỹ năng tư vấn bán hàng và trình bày giải pháp

5. Kỹ năng xử lý sự từ chối

6. Kỹ năng đàm phán

7. Kỹ năng chốt bán và chăm sóc sau bán

KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng làm việc nhóm

3. Kỹ năng quản lý thời gian

4. Kỹ năng thuyết trình

5. Kỹ năng viết báo cáo

6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

7. Kỹ năng quản lý sự thay đổi

8. Kỹ năng nhận biết hồ sơ và chứng từ thật giả

9. Kỹ năng quản lý dự án

KỸ NĂNG TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Kỹ năng gõ máy tính 10 ngón

2. Kỹ năng Word

3. Kỹ năng Exel

4. Kỹ năng Powerpoint

5. Kỹ năng Email văn phòng

KỸ NĂNG KHÁC

1. Kỹ năng viết CV

2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

THỰC HÀNH TẠI MINIBANK

1. Hướng dẫn trước thực tập

2. Đào tạo trong quá trình thực tập

LÀM VIỆC PART TIME TẠI NGÂN HÀNG

THI KẾT THÚC HÓA HỌC

GIẢNG VIÊN
HỌC PHÍ
 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC