fbpx

RedBankers – Hỗ trợ tín dụng

I. Mô tả công việc Hỗ trợ tín dụng (Quản lý tín dụng)

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Phòng ban/ Bộ phận
 • Khối: Khối Quản lý tín dụng/ Khối Quản trị rủi ro

Hỗ trợ tín dụng (hay còn gọi là Quản lý tín dụng) là một trong những vị trí back-office phổ biến trong các Ngân hàng. Khi Ngân hàng phát triển kinh doanh càng mạnh thì yêu cầu về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân viên hỗ trợ (trong đó có nhân viên Hỗ trợ tín dụng) ngày càng cao. Khác với vị trí Quản lý Khách hàng và Giao dịch viên, vị trí Hỗ trợ tín dụng không đòi hỏi quá cao về hình thức, sự năng nổ, không áp lực chỉ tiêu kinh doanh. Ngược lại, vị trí này đòi hỏi nhân viên hiểu rõ nghiệp vụ, biết cách kiểm soát nghiệp vụ và có khả năng phân bổ thời gian (lập kế hoạch công việc) hợp lý.

Thực hiện công việc:

 • Thực hiện kiểm tra hồ sơ thực hiện giao dịch, đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt và các quy định về cấp tín dụng hiện hành của Ngân hàng.
 • Soạn thảo các hợp đồng tín dụng / hợp đồng đảm bảo tiền vay /khế ước nhận nợ / hợp đồng bảo lãnh, chứng từ bảo lãnh sau khi hồ sơ được phê duyệt.
 • Thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.
 • Thực hiện việc đăng nhập và theo dõi khoản vay trên hệ thống theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Thực hiện việc giải ngân / thu nợ / cơ cấu nợ theo yêu cầu của ĐVKD và của cấp có thẩm quyền.
 • Thực hiện việc xuất / nhập tài sản đảm bảo của khách hàng theo đúng quy định Ngân hàng.
 • Đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian cam kết với ĐVKD.

II. Mục tiêu chương trinh RedBankers - Hỗ trợ tín dụng (Quản lý tín dụng)

Redbankers giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm làm việc Ngân hàng. Redbankers nhằm mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng.

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm 2 – 4 các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành Hỗ trợ tín dụng.

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình RedBankers – Hỗ trợ tín dụng

Chương trình Redbankers nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc Chương trình đào tạo. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Những bạn học viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực hành sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Hỗ trợ tín dụng tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IVB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và Vị trí Hỗ trợ tín dụng

2. Đạo đức nghề nghiệp

3. Quản lý rủi ro hoạt động

HỌC PHẦN 2: SẢN PHẨM/ QUY TRÌNH/ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

1. Quy trình cấp tín dụng

2. Quy trình giải ngân và Quy tình quản lý tín dụng

3. Quy trình nhận tài sản đảm bảo

4. Tổng quan tín dụng cá nhân

5. Tổng quan tín dụng doanh nghiệp

6. Tài sản đảm bảo

7. Bảo lãnh và quy trình phát hành bảo lãnh

8. Kiểm soát và quản lý chứng từ tín dụng

9. Rủi ro và biện pháp kiểm soát rủi ro Hỗ trợ tín dụng

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

1. Kỹ năng quản lý thời gian công việc hiệu quả

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề và gia quyết định

3. Kỹ năng làm việc nhóm

4. Kỹ năng quản lý và lưu trữ hồ sơ tín dụng

5. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

THỰC HÀNH TẠI MINIBANK

LÀM VIỆC PART TIIME TẠI NGÂN HÀNG

Thi kiểm tra và kết thúc khóa học

 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
TỔNG QUAN

I. Mô tả công việc Hỗ trợ tín dụng (Quản lý tín dụng)

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Đơn vị làm việc: Phòng ban/ Bộ phận
 • Khối: Khối Quản lý tín dụng/ Khối Quản trị rủi ro

Hỗ trợ tín dụng (hay còn gọi là Quản lý tín dụng) là một trong những vị trí back-office phổ biến trong các Ngân hàng. Khi Ngân hàng phát triển kinh doanh càng mạnh thì yêu cầu về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân viên hỗ trợ (trong đó có nhân viên Hỗ trợ tín dụng) ngày càng cao. Khác với vị trí Quản lý Khách hàng và Giao dịch viên, vị trí Hỗ trợ tín dụng không đòi hỏi quá cao về hình thức, sự năng nổ, không áp lực chỉ tiêu kinh doanh. Ngược lại, vị trí này đòi hỏi nhân viên hiểu rõ nghiệp vụ, biết cách kiểm soát nghiệp vụ và có khả năng phân bổ thời gian (lập kế hoạch công việc) hợp lý.

Thực hiện công việc:

 • Thực hiện kiểm tra hồ sơ thực hiện giao dịch, đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt và các quy định về cấp tín dụng hiện hành của Ngân hàng.
 • Soạn thảo các hợp đồng tín dụng / hợp đồng đảm bảo tiền vay /khế ước nhận nợ / hợp đồng bảo lãnh, chứng từ bảo lãnh sau khi hồ sơ được phê duyệt.
 • Thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.
 • Thực hiện việc đăng nhập và theo dõi khoản vay trên hệ thống theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Thực hiện việc giải ngân / thu nợ / cơ cấu nợ theo yêu cầu của ĐVKD và của cấp có thẩm quyền.
 • Thực hiện việc xuất / nhập tài sản đảm bảo của khách hàng theo đúng quy định Ngân hàng.
 • Đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian cam kết với ĐVKD.

II. Mục tiêu chương trinh RedBankers - Hỗ trợ tín dụng (Quản lý tín dụng)

Redbankers giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm làm việc Ngân hàng. Redbankers nhằm mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng.

III. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên năm 2 – 4 các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành Hỗ trợ tín dụng.

IV. Kết quả đạt được sau Chương trình RedBankers – Hỗ trợ tín dụng

Chương trình Redbankers nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc Chương trình đào tạo. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Những bạn học viên hoàn thành xuất sắc nhất sau kỳ thực hành sẽ có cơ hội tuyển thẳng hoặc miễn 1 số vòng thi tuyển dụng vào vị trí Hỗ trợ tín dụng tại trên 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: ANZ, HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, IVB, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Techcombank, Quân đội, Á Châu, An Bình, Đông Á, Bắc Á, Hàng Hải, SeAbank, Sacombank, VPBank, VIB, SHB, MHB, HD Bank, PVComBank, Tienphong Bank, Oceanbank,…

NỘI DUNG

Test đầu vào

HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Tổng quan về ngân hàng và Vị trí Hỗ trợ tín dụng

2. Đạo đức nghề nghiệp

3. Quản lý rủi ro hoạt động

HỌC PHẦN 2: SẢN PHẨM/ QUY TRÌNH/ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

1. Quy trình cấp tín dụng

2. Quy trình giải ngân và Quy tình quản lý tín dụng

3. Quy trình nhận tài sản đảm bảo

4. Tổng quan tín dụng cá nhân

5. Tổng quan tín dụng doanh nghiệp

6. Tài sản đảm bảo

7. Bảo lãnh và quy trình phát hành bảo lãnh

8. Kiểm soát và quản lý chứng từ tín dụng

9. Rủi ro và biện pháp kiểm soát rủi ro Hỗ trợ tín dụng

HỌC PHẦN 3: KỸ NĂNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

1. Kỹ năng quản lý thời gian công việc hiệu quả

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề và gia quyết định

3. Kỹ năng làm việc nhóm

4. Kỹ năng quản lý và lưu trữ hồ sơ tín dụng

5. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

THỰC HÀNH TẠI MINIBANK

LÀM VIỆC PART TIIME TẠI NGÂN HÀNG

Thi kiểm tra và kết thúc khóa học

GIẢNG VIÊN
HỌC PHÍ
 • Học phí: 5.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 15 buổi (1 buổi/ 3 tiếng)
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC