Sản phẩm tài khoản và huy động – IB73

Kết thúc học phần Sản phẩm tài khoản và huy động, các bạn học viên IB 73 đã chia sẻ cảm nhận về buổi học và thi kết thúc học phần với #VietnamBankers nhé.

🔷 Giảng viên: Chị Lê Hoàng Thanh – Giám đốc Sản phẩm huy động vốn – Ngân hàng Seabank
🔷 Đánh giá giảng viên và chất lượng đào tạo:
http://vietnambankers.edu.vn/hoc-vien-danh-gia-hoc-phan-ng…/
🔷 Thi kết thúc học phần Sản phẩm tài khoản và huy động:
http://vietnambankers.edu.vn/san-pham-tai-khoan-va-cac-ken…/
🔷 Giảng viên đánh giá chất lượng học viên:
http://vietnambankers.edu.vn/giang-vien-danh-gia-hoc-phan-…/
Chúc các bạn học viên IB 73 của #VietnamBankers hoàn thành tốt phần thi học phần này.

VIETNAMBANKERS – NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY !
——————————————————————–
THÔNG TIN LIÊN HỆ: VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 Hotline: 02466622885 – 0888522885 – 0973230210 – 0971230210