More
  Home Tags Ib72

  Tag: ib72

  Tổng quan tín dụng cá nhân – IB72

  Kết thúc học phần tổng quan tín dụng cá nhân, các bạn học viên IB72 chia sẻ cảm nhận về buổi học với VietnamBankers nhé. 🔷 Giảng viên:...

  Quy trình giao dịch – IB72

  Kết thúc học phần quy trình giao dịch, các bạn học viên IB72 chia sẻ cảm nhận về buổi học với VietnamBankers nhé.🔷 Giảng viên: Chị Nguyễn...

  Sản phẩm thẻ và tài khoản- IB 72

  Kết thúc học phần Sản phẩm thẻ và tài khoản, các bạn học viên IB 72 chia sẻ cảm nhận về buổi học và...

  Tổng quan hoạt động Ngân Hàng – IB 72

  Kết thúc học phần Tổng quan hoạt động Ngân hàng, các bạn học viên IB 72 chia sẻ cảm nhận về buổi học và...

  Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Ngân Hàng IB72

  Vừa qua, ngày 11/08/2017, Viện đào tạo nhân lực ngân hàng Việt Nam – VietnamBankers đã tổ chức khai giảng Lớp đào tạo nghiệp...

  Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ ngân hàng IB72

  Ngày 11/08/2017, Viện đào tạo nhân lực ngân hàng Việt Nam – VietnamBankers đã tổ chức khai giảng Lớp đào tạo nghiệp vụ ngân...

  Tài sản đảm bảo – IB72

  TÀI SẢN ĐẢM BẢO - IB72 ⏺⏺⏺Kết thúc học phần tài sản đảm bảo, các bạn học viên IB72 chia sẻ cảm nhận về buổi...
  - Advertisement -

  PHỔ BIẾN NHẤT

  TIN HÓT