More
  Home Tags Thực hành

  Tag: thực hành

  BUỔI HỌC THỰC HÀNH KỸ NĂNG TELESALE CỦA IB – 69

  BUỔI HỌC THỰC HÀNH KỸ NĂNG TELESALE CỦA IB - 69 ☀ Tuần vừa qua, lớp IB - 69 (Interns Banker) đã có buổi học thực...

  [IB110] – Khoảnh khắc học viên

  Sao Ngân hàng nhiều loại thẻ vậy 
  - Advertisement -

  PHỔ BIẾN NHẤT

  TIN HÓT