Thông báo danh sách ứng viên phỏng vấn tại SeaBank

Bankwork xin thông báo danh sách các bạn ứng viên phỏng vấn Vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Seabank!

Bankwork sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các bạn trong suốt quá trình phỏng vấn!

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang cười