To be continute….Cảm nhận của các bạn Sinh viên sau buổi bankvisit tại Seabank

Cảm nhận của bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Không có mô tả ảnh.

Cảm nhận của bạn Lê Thị Linh – Đại học Kinh doanh công nghệ

Không có mô tả ảnh.

Phạm Thị Nhung – Học viện ngân hàng

Không có mô tả ảnh.