[VIETNAMBANKERS – LỚP INTERNS BANKER IB68] Chuỗi ngày đào tạo 18 -19/2.

[VIETNAMBANKERS – LỚP INTERNS BANKER IB68] Chuỗi ngày đào tạo 18 -19/2.

Trong 2 ngày 18 và 19/2, lớp IB68 chúng mình đã đi qua về 4 mục kỹ năng mềm dành cho vị trí giao dịch viên, quản lý KHCN và quản lý KHDN. Không dừng lại ở lý thuyết, chúng mình còn được rèn luyện, tham gia trò chơi, bài tập tình huống^^ Sau mỗi buổi học, lớp mình đã được” bồi bổ” nhiều về kiến thức, kỹ năng làm việc trong ngân hàng. Bên cạnh đó là những chia sẻ, trì chuyện từ các thầy cô, cũng là những anh chị có nhiều năm làm việc và đang giữ chức vụ cao tại ngân hàng.

Có thể là hình ảnh về 16 người và mọi người đang cười

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 3 người

Có thể là hình ảnh về 3 người

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 2 người