Vinh danh học viên – Trần Thị Thanh Tâm

“Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Để đến đích, có người dễ có người sẽ khó khăn hơn, nhưng đã biết đường đi thì đừng nên sợ đường dài. Thành công sẽ đến cho người nỗ lực hết mình”

Chúc mừng Thanh Tâm, sau thời gian thực tập, làm việc tại vị trí giao dịch viên, bén duyên nghề nghiệp em đã trúng tuyển tại vị trí giao dịch viên vận hành khách hàng doanh nghiệp tại ngôi nhà SeaBank.
Chúc em sẽ ngày càng xinh đẹp, công tác tốt và luôn nhiệt huyết với công việc. Thời gian tới sẽ là khởi đầu một sự nghiệp .
—————————————————————————————-
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM