Workshop đào tạo nghiệp vụ ngân hàng tại lớp

Học phần: sản phẩm thẻ, tài khoản và huy động
Giảng viên: chị Khánh Chi- EximBank

Một số hình ảnh buổi học, các bạn chăm chú ghê nha 

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cườiCó thể là hình ảnh về 2 người