Xây dựng hình ảnh cá nhân – kỹ năng cần thiết của công dân trong thời đại số

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN – KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÔNG DÂN TRONG THỜI ĐẠI SỐ

💞 Thế kỷ 21 – Thời đại thương hiệu cá nhân dành chiến thắng.
Thương hiệu cá nhân là xuất phát điểm của mọi thành công.
Thương hiệu cá nhân là một điều kiện tiên quyết để đạt được thành công trong sự nghiệp.

💞 Cho dù bạn là ai thì việc tạo thương hiệu cá nhân đều có tầm quan trọng như nhau. Nó góp phần định hình nền móng sự thăng tiến trong tương lai và phát triển công việc.

💍 Các bạn học viên VietnamBankers từ nay đã có thêm học phần “XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN” vào chương trình bài giảng để mỗi bạn nhận biết và ý thức được tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu cá nhân và tác phong làm việc chuyên nghiệp nhé