Xây dựng mục tiêu và quản lý thời gian, lớp IB117

💥💥 Khoảnh khắc lớp IB 117

Không có mô tả ảnh.

👉👉 Lớp học về cách xây dựng mục tiêu và quản lý thời gian, lớp IB117 đã có 1 giờ học sôi nổi, đầy hứng thú.
Tâm điểm là những trò chơi trí não và vận động kết nối các học viên từ đó giúp các bạn tăng kỹ năng giao tiếp, thoải mái chia sẻ quan điểm và mục tiêu của mình với bạn đối tác.

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang cười
🏃‍♂️🏃‍♂️ Sau khi đã xác định rõ con đường cần đi, duới sự hướng dẫn của giảng viên các bạn học viên đã được biết đến và vận dụng SMART để sắp xếp thời gian sao cho bố trí hợp lí nhất, là kỹ năng vô cùng cần thiết để tiến gần hơn đến mục tiêu trong ngắn và dài hạn.

——————————————————————————————
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM