𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚

 
ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
 – Biết cách phân tích đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư.
– Hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư.
Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo cáo tài chính
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp….
Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận BCTC
Các nhà đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán;
LỘ TRÌNH
ELearning căn bản + Workshop nghiệp vụ chuyên sâu và thực hành cùng Giảng viên
HÌNH THỨC
– Online
#Báo_cáo_tài_chính #Tài_chính_doanh_nghiệp
 VIETNAMBANKERS-ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Hotline: 0977170616-0888522885
Địa chỉ: Tòa HPC Landmark 105, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
Có thể là hình ảnh về văn bản